Archief voor juni 2013

Hoeveel operationeel risico wilt u lopen?

De ‘Risk Appetite’ of ‘risicobereidheid geeft uitdrukking aan de aard en omvang van de risico’s die een organisatie bereid is aan te gaan bij het realiseren van haar bedrijfsdoelstellingen. In vijf stappen bepreken we hoe een organisatie haar risicobereidheid kan definiëren, met de bijbehorende uitdagingen.