Archief voor november 2013

Lean Management bij woningcorporaties

De noodzaak tot beheersing van de bedrijfslasten bij woningcorporaties wordt steeds groter. Lean Management levert een belangrijke bijdrage aan de structurele verlaging van de kosten, de verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening en de reductie van het benodigde werkkapitaal. In dit artikel geven we inzicht in hoe Lean Management kan helpen bij woningcorporaties.

Menselijke aspecten van een lean implementatie

Implementatie van Lean Management heeft een impact op de organisatie en de spelers in de organisatie. De implementatie van Lean Management brengt geen grote risico’s met zich mee. Het is wel belangrijk om de rollen en belangen van de verschillende medewerkers in de organisatie te herkennen en onderkennen. Inzicht in de drijfveren van de diverse spelers
Lees meer

Lean Management implementatie

Bij de implementatie van Lean management in een organisatie spelen de cultuur en het gedrag van mensen in de organisatie een belangrijke rol. Ons  artikel in ‘Kwaliteit in Bedrijf’ geeft aan hoe meer inzicht kan worden verkregen in de cultuur binnen een organisatie en hoe dit inzicht kan worden gebruikt voor het behalen van betere resultaten.

Tijdstudies | Wat kunt u ermee?

Hoe efficiënt is uw bedrijfsvoering? Op welke wijze objectiveert u de tijdsbesteding binnen uw bedrijf? Calculeert u met de juiste normen? Zomaar een paar vragen waar een tijdstudie het antwoord op kan geven. In bijgaand  artikel leggen wij uit hoe tijdstudies u kunnen helpen bij het blootleggen van verspillingen binnen uw organisatie en processen.