Archief voor december 2014

Risicobeoordelingsmodel Woningcorporaties

In de afgelopen maanden hebben wij voor diverse corporaties een analyse (“scan”) uitgevoerd van de positie van de corporatie ten opzichte van het recent geïntroduceerde risicobeoordelingsmodel van Waarborgfonds Sociale Woningbouw. De rapportage naar aanleiding van de scan werd positief ontvangen en gaf niet alleen inzicht in het risicoprofiel van de corporatie ten opzichte van de beoordelingscriteria
Lees meer