Accent lanceert Risicomanager-op-Maat

Corporaties beseffen steeds meer dat risicomanagement van belang is voor het duurzaam realiseren van hun doelstellingen. Dit verlangt een gestructureerde aanpak in de beheersing van de risico’s die de corporatie loopt. Een dergelijke aanpak ondersteunt de corporatie ook bij het aantonen dat zij ‘in control’ is en over de in de Woningwet genoemde adequate risicobeheersing beschikt.

Het risicomanagement van veel corporaties richt zich voornamelijk op de beheersing van risico’s in de operationele en financiële processen. Goed risicomanagement omvat meer, ook strategische, macro-economische en marktrisico’s spelen een belangrijke rol bij het realiseren van de (maatschappelijke) doelstellingen van de corporatie. Daarom is strategisch risicomanagement van groot belang om de voorspelbaarheid van het realiseren van deze doelstellingen te vergroten.

Organisatie
De Manager Financiën vervult bij veel corporaties de control-functie, echter vanaf 1 januari 2017 moet deze functie onafhankelijk zijn ingericht. In combinatie met de wens voor een verdere professionalisering van het risicomanagement binnen de corporatie, maakt dat corporaties op zoek gaan naar een ervaren (senior) risicomanager. Maar waar vind je die? En heb je deze wel fulltime nodig?

Onze oplossing
Accent heeft voor u de oplossing: de Risicomanager-op-Maat. Afhankelijk van de omvang, de complexiteit en de risico’s in uw organisatie, geeft deze een op maat gesneden invulling aan risicomanagement in uw organisatie.

Met de Risicomanager-op-Maat wordt risicomanagement niet ‘uitbesteed’, maar heeft u een ervaren (senior) medewerker die u ondersteunt met het sturen en beheersen van de risico’s waar de organisatie mee wordt geconfronteerd. En u helpt bij het realiseren van uw doelstellingen!

Graag vertellen wij u meer over de Risicomanager-op-Maat.