Accent Pro Lean verbetersoftware | Nieuwe registratiemodule is live

Accent Pro, onze operationele Lean verbetersoftware, is uitgebreid met een nieuwe functionaliteit. Er is een aparte registratiemodule ontwikkeld waarmee het mogelijk is snel en eenvoudig data digitaal vast te leggen.

Deze registratiemodule wordt  ingezet bij een klant om de voortgangsplanning van projecten beter te monitoren. Dagelijks geven montageleiders op verschillende locaties in het land in Accent Pro aan wat de status is van de van te voren benoemde activiteiten (bijvoorbeeld lichtlijnen plaatsen). Op het hoofdkantoor kan vervolgens de voortgang van het project dagelijks worden gemonitord.

Een andere toepassing waar de registratiemodule voor wordt ingezet is een kwaliteitsmelding systeem. Medewerkers die op verschillende locaties in het land werken kunnen via de Accent Pro app kwaliteitsafwijkingen of verbeterideeën melden. Deze meldingen worden vervolgens door de kwaliteitsmanager opgepakt en afgehandeld.

Meer informatie over de mogelijkheden van Accent Pro verbetersoftware o.a.:

  • Multi Moment Opname
  • Continue tijdstudie
  • Audit & Checklist formulieren
  • Digitale registratie formulieren