De AVG nu ook in Wocompas

Wocompas hebben we weer verder doorontwikkeld. In onze online tool hebben we nu ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) opgenomen zodat u altijd weet of u aan privacyregels voldoet.

Berichten en alerts

De AVG is eenvoudig samengevat in verschillende thema’s en onderwerpen. U weet dan direct waar uw corporatie aan moet voldoen als het gaat om privacy. Relevante nieuwsberichten, zoals bijvoorbeeld van de Autoriteit Persoonsgegevens, publiceren we en brengen we onder uw aandacht met een alert. Met de ‘Toezichtsmonitor’ kunt u bewaken dat u aantoonbaar aan de AVG voldoet.

Wocompas

In 2018 lanceerden wij Wocompas: een online tool dat u inzicht geeft in de toezichtswet- en regelgeving voor woningcorporaties en zorgt dat u bij blijft met betrekking tot ontwikkelingen daarin. Uitgebreide informatie over Wocompas en hoe het u kan helpen bij het voldoen aan wet- en regelgeving vindt u op onze Wocompas pagina.

Meer weten?

Bekijk de demo op onze website of neem contact op met Sander Boelen (s.boelen@accentadvies.nl of 06-3063 6123) voor meer informatie over Wocompas.