Lean in de installatietechniek

Elke tak van industrie kent zo zijn eigen uitdagingen bij het toepassen van Lean Management. Bedrijven in de installatietechniek worden gekenmerkt door werken op meerdere locaties tegelijk met verschillende andere bedrijven. De opname van het werk en de werkvoorbereiding is vaak verre van perfect en deadlines zijn regelmatig erg strak. Hierdoor komt er veel aan
Lees meer

Hoe zorgt uw gemeente ervoor dat de doelen van de WMO 2015 gerealiseerd worden?

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de WMO 2015 en daarmee voor een belangrijk deel voor de ondersteuning aan mensen zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en andere mensen kunnen blijven ontmoeten. De eerste noodzakelijke stappen zijn inmiddels gezet om huidige zorgvragers tegemoet te komen. Er zijn afspraken gemaakt
Lees meer

Risicobeoordelingsmodel Woningcorporaties

In de afgelopen maanden hebben wij voor diverse corporaties een analyse (“scan”) uitgevoerd van de positie van de corporatie ten opzichte van het recent geïntroduceerde risicobeoordelingsmodel van Waarborgfonds Sociale Woningbouw. De rapportage naar aanleiding van de scan werd positief ontvangen en gaf niet alleen inzicht in het risicoprofiel van de corporatie ten opzichte van de beoordelingscriteria
Lees meer

Een Team samenstellen? Drijfveren bieden handvatten

Samen met een overheidsorganisatie hebben wij voor twee van hun teams het “ideale” team profiel opgesteld. Hier hebben wij het groepsprofiel drijfveren van de potentiele teamleden mee vergeleken. Dit gaf onmiddellijk inzicht in de potentiele kracht van het team en in de valkuilen en aandachtspunten. Zo betrof één van de teams een nieuw op te
Lees meer

Lean in de dienstverlening – “anders kijken”

Hoe verhogen we de kwaliteit van onze dienstverlening en betrekken wij onze mensen bij de uitvoering hiervan? Voor deze uitdaging werden wij gesteld door een van onze klanten in de dienstverlenende sector. Toen wij gevraagd werden mee te denken, waren de processen van de nieuwe backoffice als gevolg van integratie van verschillende afdelingen al beschreven
Lees meer

Uitkomst parlementaire enquêtecommisie

Risicomanagement bij woningcorporaties moet beter. De parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties heeft op donderdag 30 oktober haar eindrapport opgeleverd. Onder de titel “Ver van Huis” velt de commissie een stevig oordeel over wat er mis ging in de sector, hoe dat kon gebeuren, wie daar verantwoordelijk voor zijn en hoe het beter kan. Op basis van haar
Lees meer

Risicomanagement bij de overheid

Ook binnen de overheid ziet men steeds meer de toegevoegde waarde van gedegen risicomanagement. Zo heeft een van de ministeries ons gevraagd te ondersteunen bij de verbetering van hun risicomanagement. In dit verbeterproject moet een groot aantal belangrijke risico’s worden gemitigeerd. Een aantal werkstromen is ingericht onder leiding van MT-leden van de betreffende afdelingen. In
Lees meer

Lean trainingsdata 2015

Net voor de zomervakantie periode lijkt volgend jaar nog ver weg. Toch is het goed om nu al vooruit te kijken want agenda’s lopen snel vol. Daarom zijn de data voor de Lean Management Trainingen voor de eerste helft van 2015 op onze website gepubliceerd. De Lean Basis Training geeft een brede eerste blik op Lean en wat
Lees meer

Multi Moment Opnames in de Zorg

Recentelijk hebben wij weer een Multi Moment Opname uitgevoerd op een aantal afdelingen van een perifeer ziekenhuis. Onze opdrachtgever wilde graag inzichtelijk krijgen hoe de tijd van de verpleegkundigen in de praktijk wordt besteed en welke veranderingen er nodig zijn om meer tijd te kunnen steken in daadwerkelijke patiëntenzorg, in die taken waarvoor de verpleegkundigen
Lees meer

Relatie tussen risicomanagement en drijfveren

De cultuur en het gedrag t.a.v. risico’s worden voor een groot deel bepaald door de drijfveren van management en personeel in een organisatie. Menselijke drijfveren worden gevormd door verschillende factoren, zoals opvoeding, genen, ervaringen en omgevingsfactoren. Carla van der Weerdt legt in bijgaand artikel het verband tussen deze drijfveren en risicomanagement uit.