Een Strategisch KPI Huis

Veel corporaties hebben een meerjaren ondernemingsstrategie met een flinke ambitie tot verbetering en vernieuwing. Het gaat dan vaak om vernieuwing van de portefeuille, wijze van dienstverlening, verbetering van de klanttevredenheid en kwaliteit van het bezit, maar ook om het op een andere manier betrekken van klanten. Om deze ambities te realiseren worden veelal strategische programma’s
Lees meer

Makigami in Lean Management

Makigami (het Japanse woord voor ‘rol papier’) brengt processtappen duidelijk in beeld, inclusief de gebruikte informatie, de benodigde tijd, de waarde toevoegende stappen en de verspillingen. Bij het in kaart brengen van deze elementen worden de knelpunten heel snel zichtbaar. In dit artikel  lichten we toe hoe een Makigami te gebruiken.

Lean Management bij woningcorporaties

De noodzaak tot beheersing van de bedrijfslasten bij woningcorporaties wordt steeds groter. Lean Management levert een belangrijke bijdrage aan de structurele verlaging van de kosten, de verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening en de reductie van het benodigde werkkapitaal. In dit artikel geven we inzicht in hoe Lean Management kan helpen bij woningcorporaties.

Menselijke aspecten van een lean implementatie

Implementatie van Lean Management heeft een impact op de organisatie en de spelers in de organisatie. De implementatie van Lean Management brengt geen grote risico’s met zich mee. Het is wel belangrijk om de rollen en belangen van de verschillende medewerkers in de organisatie te herkennen en onderkennen. Inzicht in de drijfveren van de diverse spelers
Lees meer

Lean Management implementatie

Bij de implementatie van Lean management in een organisatie spelen de cultuur en het gedrag van mensen in de organisatie een belangrijke rol. Ons  artikel in ‘Kwaliteit in Bedrijf’ geeft aan hoe meer inzicht kan worden verkregen in de cultuur binnen een organisatie en hoe dit inzicht kan worden gebruikt voor het behalen van betere resultaten.

Lean Management in relatie tot drijfveren

Bij de implementatie van Lean Management in een organisatie spelen de cultuur en het gedrag van de medewerkers in de organisatie een belangrijke rol. Dit artikel beschrijft de verbanden. Het geeft aan hoe u met behulp van Management Drives meer inzicht krijgt in de cultuur van een organisatie om betere resultaten te behalen.

Nut van een tijdstudie

 Binnen Lean Management is er een heel scala aan methoden en technieken om verspillingen in een organisatie te identificeren en te elimineren. In dit artikel lichten we toe hoe een tijdstudie een goed en objectief beeld geeft van de tijd die wordt besteed aan activiteiten in een organisatie.