Makigami in Lean Management

Makigami (het Japanse woord voor ‘rol papier’) brengt processtappen duidelijk in beeld, inclusief de gebruikte informatie, de benodigde tijd, de waarde toevoegende stappen en de verspillingen. Bij het in kaart brengen van deze elementen worden de knelpunten heel snel zichtbaar. In dit artikel  lichten we toe hoe een Makigami te gebruiken.

Risicomanagement bij woningcorporaties (2)

Dit artikel vormt het tweede deel in een drieluik over risicomanagement bij woningcorporaties. In dit tweede deel zullen wij dieper ingaan op de volgende onderdelen van het risicoraamwerk: risicostrategie, risicobereidheid en de organisatie van het risicomanagement.

Strategisch Risicomanagement aanpak

Strategisch risicomanagement staat steeds meer op de agenda van bestuurders en toezichthouders. Maar hoe richt je nu strategisch risicomanagement in de organisatie in, waarbij de focus per organisatieonderdeel op het juiste niveau ligt? In dit artikel wordt risicomanagement op strategisch niveau beschreven.

Risicomanagement bij woningcorporaties (1)

Risicomanagement krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht binnen de woningcorporatiesector. In dit artikel , het eerste uit een drieluik, gaan wij in op de begrippen risico en risicomanagement en de betekenis daarvan voor woningcorporaties.

Relatie tussen risicomanagement en drijfveren

De cultuur en het gedrag t.a.v. risico’s worden voor een groot deel bepaald door de drijfveren van management en personeel in een organisatie. Menselijke drijfveren worden gevormd door verschillende factoren, zoals opvoeding, genen, ervaringen en omgevingsfactoren. Carla van der Weerdt legt in bijgaand artikel het verband tussen deze drijfveren en risicomanagement uit.

Lean Management bij woningcorporaties

De noodzaak tot beheersing van de bedrijfslasten bij woningcorporaties wordt steeds groter. Lean Management levert een belangrijke bijdrage aan de structurele verlaging van de kosten, de verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening en de reductie van het benodigde werkkapitaal. In dit artikel geven we inzicht in hoe Lean Management kan helpen bij woningcorporaties.

Menselijke aspecten van een lean implementatie

Implementatie van Lean Management heeft een impact op de organisatie en de spelers in de organisatie. De implementatie van Lean Management brengt geen grote risico’s met zich mee. Het is wel belangrijk om de rollen en belangen van de verschillende medewerkers in de organisatie te herkennen en onderkennen. Inzicht in de drijfveren van de diverse spelers
Lees meer

Lean Management implementatie

Bij de implementatie van Lean management in een organisatie spelen de cultuur en het gedrag van mensen in de organisatie een belangrijke rol. Ons  artikel in ‘Kwaliteit in Bedrijf’ geeft aan hoe meer inzicht kan worden verkregen in de cultuur binnen een organisatie en hoe dit inzicht kan worden gebruikt voor het behalen van betere resultaten.

Tijdstudies | Wat kunt u ermee?

Hoe efficiënt is uw bedrijfsvoering? Op welke wijze objectiveert u de tijdsbesteding binnen uw bedrijf? Calculeert u met de juiste normen? Zomaar een paar vragen waar een tijdstudie het antwoord op kan geven. In bijgaand  artikel leggen wij uit hoe tijdstudies u kunnen helpen bij het blootleggen van verspillingen binnen uw organisatie en processen.

Hoeveel operationeel risico wilt u lopen?

De ‘Risk Appetite’ of ‘risicobereidheid geeft uitdrukking aan de aard en omvang van de risico’s die een organisatie bereid is aan te gaan bij het realiseren van haar bedrijfsdoelstellingen. In vijf stappen bepreken we hoe een organisatie haar risicobereidheid kan definiëren, met de bijbehorende uitdagingen.