Bewegen

De financiële verbeteragenda | Meer dan projectmanagement

De uitdagingen voor de financiële functie van een organisatie zijn vandaag de dag groot.

  • Het management heeft een groeiende behoefte aan betere grip op de financiële beheersing en besturing, en verlangt meer en sneller inzicht in de financiële resultaten
  • Externe belanghebbenden stellen steeds hogere eisen aan financiële transparantie
  • Wet- en regelgeving over financiële verslaglegging volgen elkaar in rap tempo op
  • Innovaties op gebieden als Cash Management en Treasury stellen organisaties in staat concurrentievoordeel te behalen

Kortom, de verbeteragenda van de financiële functie is groot. Dit vereist meer dan een projectmatige aanpak alleen. Om de veranderingen te realiseren is inhoudelijke kennis nodig van de belangrijkste onderwerpen op de verbeteragenda, zoals:

  • Planning & Control
  • Cash Management
  • Financial Risk Management
  • Activity Based Costing
  • Performance Driver Analyse

Accent Organisatie Advies is in staat u te helpen bij het realiseren van uw financiële verbeteragenda. Wij hebben niet alleen kennis en ervaring op het gebied van projectmanagement, maar ook diepe vakinhoudelijke kennis van de financiële vraagstukken waar u voor staat. Kennis die wij in de praktijk hebben opgedaan in financiële management functies bij diverse organisaties.

Controller-op-Maat

Accent Organisatie Advies heeft het concept Controller-op-Maat ontwikkeld. Controller-op-Maat is een concept waarbij wij geheel of gedeeltelijk invulling geven aan de rol van financieel manager voor uw organisatie. Wij doen dit op een parttime basis. U haalt de expertise van een volwaardig financieel expert in huis tegen beduidend lagere kosten dan wanneer u deze in vaste dienst zou moeten nemen. De Controller-op-Maat zorgt voor een goede overdracht van kennis aan uw medewerkers, zodat zij de rol op termijn zelf in kunnen vullen. Bekijk ook onze andere interim-oplossingen.