Bewustworden

Spin in het web

De CFO neemt steeds nadrukkelijker een strategische rol in de organisatie in door de verankering van de Finance rol in het bestuur en de vele aandachtsgebieden van de CFO. Of het nu gaat over Finance, Risk Management, IT of duurzaam ondernemen, de CFO heeft er direct of indirect mee te maken en is vaak leidend in het besluitvormingsproces.

Om de juiste beslissingen te kunnen nemen en de genomen besluiten te implementeren, is de financiële aansturing van de organisatie cruciaal.

Financiële aansturing is een breed begrip:

  • Inrichting van de strategische planning & control cycli
  • Financiële risicobeheersing
  • Optimalisering van de financieringsstructuur
  • Meting van de performance
  • Inrichting van beleidsondersteunende management informatiesystemen

Bewustwording – De eerste stap

Verbetering van de financiële aansturing start met bewustwording. Hoe doen we dit nu en waar kunnen we verbeteren? CFO’s en hun financiële teams hebben een overvolle agenda en de financiële wereld verandert snel. Door onze jarenlange ervaring in de praktijk hebben wij goed inzicht in moderne financiële aansturingsmethoden en -technieken. Door middel van een benchmark studie helpen wij inzicht te verschaffen waar uw organisatie een slag heeft te maken.

Financiële vraagstukken - bewustwordingWij organiseren gestructureerde interviews en workshops met een aantal mensen uit verschillende disciplines in uw organisatie. Op basis hiervan voeren wij een ‘financiële scan’ van uw organisatie uit. Daarna stellen wij samen met u vast waar de belangrijkste verbeteringen mogelijk zijn. Deze verbetertrajecten raken vaak de hele organisatie. Daarom vinden we het belangrijk dat het verbeterprogramma door de hele organisatie wordt gedragen en dat iedereen de toegevoegde waarde ervan ziet.

Het resultaat van deze bewustwordingsstap is inzicht in uw verbetertrajecten.