MVO

Duurzaamheid levert lange termijn waarde

Uit diverse studies is gebleken dat organisaties die duurzaamheid in hun strategie hebben verweven op lange termijn betere financiële en maatschappelijke resultaten halen voor alle belanghebbenden. Deze organisaties:

  • Hebben beter inzicht in hun klanten en bedrijfsprocessen
  • Staan meer open voor strategische alternatieven
  • Realiseren kostenbesparingen
  • Hebben beter toegang tot kapitaal en zijn daardoor minder volatiel
  • Zijn beter in staat goede en gezondere mensen aan te trekken

Maatschappelijk verantwoord ondernemen - MVO - sustainability

Echter, de huidige belevingswereld beschouwt maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) nog steeds te veel als iets ‘voor erbij’ en ‘omdat je het hoort te doen’. Zo presenteren organisaties vaak trots hoe efficiënt ze omgaan met energie en water, maar duidt dit zelden op een langetermijnstrategie.

De rol van de CFO

Veel organisaties geven duurzaamheid in onze ogen op een verkeerde manier een plek in hun organisatie. Bij succesvolle organisaties is de MVO rol belegd bij de Finance functie met de CFO als eindverantwoordelijke omdat duurzaamheid een fundamentele impact heeft op de strategie.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en bedrijfsstrategie vormen twee kanten van dezelfde medaille. Hedendaagse strategieën gaan over de ontwikkeling en implementatie van verdienmodellen die zowel financiële, alsook maatschappelijke en ecologische waarde creëren.

Succesvolle MVO Agenda

Het is een prachtige ambitie om MVO te integreren in de strategie en verdienmodellen, maar dit blijkt weerbarstig in de praktijk. Hoe pak je dit gestructureerd aan en hoe breng je het in kaart? Accent Organisatie Advies ondersteunt u hierbij.

  • Aan de hand van de concepten ‘People, Planet en Profit’ en ‘lange termijn multi-stakeholder waarde creatie’ brengen we samen met u de MVO missie, visie en doelstelling in beeld. We beginnen met interviews en gesprekken in de bestuurskamer; een breed gedragen ‘tone at the top’ is cruciaal
  • Vervolgens brengen we met medewerkers uit diverse lagen van de organisatie de drijfveren van alle ‘stakeholders’ in kaart en definiëren met u hun lange termijn waarden en hoe u daarop in kunt spelen. We maken een ‘gap analyse’ van waar de organisatie staat en waar u naar toe wilt
  • We zetten deze analyse om in concrete meetbare doelstellingen en performance indicatoren. We zorgen voor een juiste inbedding in uw planning en control cyclus (Strategisch Management Proces) om voortgang te bewaken

Wilt u ook meer doen met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.