Deskundigheid RvC

Deskundigheid van de RvCGovernance training

De RvC moet zodanig zijn samengesteld dat de benodigde deskundigheid, achtergrond, competenties en onafhankelijkheid aanwezig zijn om hun taak naar behoren te kunnen vervullen.

Iedere commissaris dient te beschikken over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak. Daarnaast moet elke commissaris voldoende algemene deskundigheid hebben om de hoofdlijnen van het totale beleid van de organisatie te kunnen beoordelen.

Aan de professionele kennis en kunde van RvC-leden worden steeds hogere eisen gesteld. Veel RvC-leden moeten tegenwoordig voldoen aan Permanente Educatie (PE) verplichtingen. Kennis en kunde wordt verwacht op gebieden als:

Daarbij is het van belang dat de RvC inzicht heeft in deze onderwerpen vanuit hun rolvervulling als toezichthouder, klankbord en werkgever.