Effectiviteit RvC

Effectiviteit van de RvCEffectiviteit governance

De RvC dient zorg te dragen dat hij effectief functioneert. De effectiviteit van de RvC is voor een belangrijk deel afhankelijk van de rol vervulling van individuele leden. Maar ook van de samenstelling van de Raad en onderlinge wisselwerking tussen de raadsleden als team. Beginnende raadsleden moeten zich bekwamen in het ‘goed toezicht houden’, maar ook raadsleden die al langer als toezichthouder acteren moeten zich permanent ontwikkelen en ‘bij de tijd blijven’. De opvattingen over wat ‘goed toezicht houden’ is, staan niet stil.

Daarnaast is de dynamiek in de Raad als team van grote invloed op de effectiviteit van het toezicht.

  • Geven raadsleden elkaar voldoende de ruimte, wordt tegenspraak gewaardeerd, en hebben raadsleden respect voor elkaars opvattingen en meningen?
  • Speelt de voorzitter zijn rol op de juiste manier?
  • Is de relatie tussen de voorzitter en de bestuurder zodanig hecht dat dit de Raad als collectief in haar toezicht belemmerd?

Allemaal zaken die bepalen of de Raad als team effectief toezicht kan houden.