Zelfevaluatie RvC/RvT

Zelfevaluatie RvCZelfevaluatie rvc

Van een RvC wordt verwacht dat zij ten minste eenmaal per jaar haar eigen functioneren, het functioneren van de afzonderlijke commissies van de Raad en dat van de individuele commissarissen evalueert. Hierbij moet de RvC aandacht besteden aan:

  • inhoudelijke aspecten, de onderlinge interactie en de interactie met het bestuur;
  • zaken die zich in de praktijk hebben voorgedaan waaruit lessen kunnen worden getrokken; en
  • het gewenste profiel, de samenstelling, competenties en deskundigheid van de RvC

Profesionalisering RvC

Het periodiek evalueren van het eigen functioneren door de RvC is een essentiƫle stap naar verdere professionalisering van het intern toezicht. Voor de jaarlijkse zelfevaluatie kunnen verschillende instrumenten gebruikt worden, zoals een vragenlijst, on-line survey of een stemsysteem om de meningen van RvC-leden te peilen. De zelfevaluatie bestaat echter uit meer dan alleen het afvinken van lijstjes.

Het is te doen gebruikelijk, en in sommige sectoren zelfs verplicht, om de zelfevaluatie periodiek (om de 2-3 jaar) te laten plaatsvinden onder onafhankelijke, externe begeleiding.