Is uw organisatie al AVG proof?

Per 25 mei 2018 moeten organisaties voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Veel organisaties zijn druk doende met de reeks werkzaamheden die verricht moeten worden om compliant te zijn aan de AVG. De implementatie van de AVG vraagt veel van organisaties. Twee vragen die ons in dat verband vaak gesteld worden, zijn:

  1. Hoe kunnen we aan de privacy regels voldoen zonder de praktische toepasbaarheid uit het oog te verliezen?
  2. Hoe creëren we bewustzijn bij medewerkers in de organisatie over het belang van de privacy regels?

Accent Organisatie Advies kan op u beide gebieden ondersteunen. Onze experts helpen u graag met de AVG implementatie en bewustwording.

AVG Implementatie
Accent Organisatie Advies ondersteunt organisaties bij het implementeren van de AVG. Dat kan voor een specifiek onderwerp. Maar ook op basis van projectmanagement voor de volle breedte van de AVG. Hierbij zorgen we er altijd voor dat de praktische toepasbaarheid van werkzaamheden past bij de omvang en het type van de organisatie.

Onze adviseurs hebben kennis van en ervaring met beleid- en procesaanpassingen rond de AVG. Ze hanteren daarbij een gestructureerde aanpak en blijven bij de implementatie oog houden voor de praktische toepassing van de verwerking van persoonsgegevens voor uw organisatie. Zoekt u een expert die u kan helpen om de AVG binnen uw organisatie goed laten landen? Neem dan contact op met Henk van de Wetering, mail of bel 06-22 78 79 45.

AVG Awareness game
Het creëren van bewustzijn bij medewerkers over het belang van de privacy regels is een essentieel element voor een succesvolle implementatie van de AVG. Want de implementatie stopt niet nadat u op 25 mei alle benodigde maatregelen hebt ingevoerd. Juist na de invoering is het van belang om medewerkers bewust te maken en te houden van de veranderde regels door de AVG. Maar hoe zorgt u ervoor dat medewerkers zich bewust blijven van de nieuwe situatie? Zeker bij een onderwerp dat iedereen van nature zal interesseren is dit lastig.

Accent Organisatie Advies heeft een unieke AVG Awareness Game ontwikkeld om het bewustzijn van de organisatie over de AVG te vergroten. Met “serious gaming” krijgen medewerkers op een interactieve – en vooral leuke – manier inzicht in de belangrijkste onderdelen van de AVG en het belang daarvan voor henzelf en uw organisatie.

Door gezamenlijk de AVG Awareness Game te spelen ervaren medewerkers de impact van keuzes op het gebied van de AVG. Tijdens het spelen worden de deelnemers uitgedaagd om privacy risico’s te zien, afwegingen te maken tussen mogelijke beheersmaatregelen en beslissingen te nemen om privacy risico’s weg te nemen.

Wilt u meer informatie over hoe de AVG Awareness Game kan bijdragen aan het vergroten van het privacy bewustzijn van uw organisatie? Neem dan contact op met Sander Boelen, mail of bel 06 30 636 123.