Lean in de installatietechniek

Elke tak van industrie kent zo zijn eigen uitdagingen bij het toepassen van Lean Management. Bedrijven in de installatietechniek worden gekenmerkt door werken op meerdere locaties tegelijk met verschillende andere bedrijven.
De opname van het werk en de werkvoorbereiding is vaak verre van perfect en deadlines zijn regelmatig erg strak. Hierdoor komt er veel aan op het vakmanschap, inzet en improvisatie vermogen van de montage leider en de monteurs.

Valt er in zo’n turbulente omgeving veel te winnen met Lean Management?

In een Lean verbetertraject bij een grote elektrotechnische installateur van winkels hebben we aangetoond dat een reductie in uren van 20-30% haalbaar is.

Het begint met het doorbreken van het denken in de gebaande paden en het winnen van het vertrouwen van de uitvoerenden. Hiervoor moet je de tijd nemen op de werkvloer om het proces echt te leren kennen en luisteren naar de medewerkers want iedereen is expert van zijn stukje van het proces. Een goede Lean Management bewustwordingsworkshop is cruciaal om de richting en visie duidelijk te communiceren en de medewerkers te laten realiseren dat er andere manieren van werken zijn die makkelijker, sneller, beter ……….. en goedkoper zijn (volgens Lean management in deze volgorde!).

De stap die gemaakt moet worden is van ‘brandjes blussen’ naar ‘brandjes voorkomen’ en van ambachtelijke werkmethoden naar procesmatig werken. Makkelijk gezegd, maar het is best lastig om ‘oud’ gedrag te veranderen.

Aantal aspecten die onder de loep zijn genomen tijdens het Lean verbetertraject:

  • Planning en werkvoorbereiding beginnen met wat je weet i.p.v. wachten tot alles bekend is en dan te weinig tijd hebben voor een goede voorbereiding. Goed voorbeeld is dat het oppervlak van een winkel vaak genoeg is om met een kleine fout marge de meeste onderdelen al te kunnen bestellen voordat alle details van de inrichting van een winkel bekend zijn
  • Controleren van materialen (juiste onderdeel en aantallen) bij binnenkomst in de winkel i.p.v. op het moment dat het nodig is
  • Maak een detailplanning vooraf volgens een logische flow. Werk elke stap eerst 100% af voordat je aan een nieuwe stap begint
  • Zorg voor een visueel rapportage tool voor de voortgang in een project zodat een project goed van dag tot dag te managen is
  • Doe zoveel mogelijk pre fabricage in de werkplaats, zodat er op locatie direct gemonteerd kan worden
  • In de logistiek van het afval van de transportverpakking kan veel gewonnen worden
  • Gebruik de juiste gereedschappen en hulpmiddelen. Richt goede werkplekken in op locatie en zorg voor een goede ergonomie
  • Werk volgens standaard werkmethoden die samen met de uitvoerenden zijn ontwikkeld

Wilt u meer weten over Lean Management in de installatie en service industrie, neem dan contact op met Ruud Casteleijn of Pieter van Hengel