Operational Excellence

Afstemming van middelen op doelenWedstrijdzeilen

Onze klanten beseffen dat zij alle zeilen moeten bijzetten om hun doelen te behalen. Net als bij wedstrijdzeilen vergt dit een continu ‘fine tunen’ van de beschikbare middelen:

  • Menselijke middelen
  • Fysieke middelen
  • Financiële middelen

Wij helpen onze klanten een optimale en unieke combinatie van deze middelen te maken. Het realiseren van deze combinatie is wat wij verstaan onder Operational Excellence. Tijdens de implementatie gebruiken wij vaak verschillende Lean management en Six Sigma methodieken, afhankelijk van de behoefte.

Continu verbeteren

Sneller en beter kunnen reageren op veranderende omstandigheden om een maximaal rendement te behalen. Van dagelijks brandjes blussen naar een gestructureerde manier van continu verbeteren is een kenmerkend patroon bij ‘excellente’ opdrachtgevers.

Wij geloven dat uw mensen gemotiveerd raken door voortgang te boeken. Geef hen de middelen om hun werkzaamheden makkelijker, beter en sneller uit te kunnen voeren. Kostenverlaging is een resultante van de gerealiseerde kwaliteitsverbeteringen en tijdsbesparingen. Dit is voor ons de sleutel tot duurzame verbetering.

Draagvlak en cultuur cruciaal

Operational Excellence wordt niet bereikt door middel van top-down-richtlijnen of de stapsgewijze implementatie van tools. Het streven naar excellence vereist een breed draagvlak binnen de organisatie, vanuit een verbetercultuur. Uw medewerkers zullen het ‘waarom’ moeten snappen, zich veilig moeten voelen en invloed moeten hebben op hun eigen processen.

Medewerkers moeten in staat worden gesteld om ‘anders te leren kijken’, zodat zij verspillingen in hun processen kunnen elimineren. Dit is de essentie van continu verbeteren en het behalen van uw doelstellingen. Wij hebben ruime ervaring in het succesvol begeleiden van Lean verbetertrajecten om Operational Excellence in uw organisatie te realiseren.

Excellence realiseren

Wij maken gebruik van verschillende Lean Six Sigma technieken en concepten in onze verbeteropdrachten. Deze technieken en concepten zijn belangrijke hulpmiddelen. Nog belangrijker is echter het ‘waarom’ voor de organisatie, het is de motivatie voor medewerkers om in beweging te komen.

Hierbij zijn de volgende stappen leidraad in ons denken:

  • Bewustworden: waarom moet verandering plaatsvinden?
  • Bekwamen: hoe gaan wij veranderen?
  • Begrijpen: waar staan wij nu en waar moeten wij naartoe?
  • Bewegen: op welke wijze komen wij in actie om het ‘verander-vliegwiel’ aan de praat te krijgen?
  • Borgen: hoe verankeren wij resultaten, processen en cultuur?