Begrijpen

Inzicht essentieel voor procesoptimalisatie

In de dagelijkse praktijk zijn management en medewerkers vaak bezig met het ‘blussen van brandjes’ en met het creëren van tijdelijke oplossingen. De echte problemen worden hierdoor onvoldoende aangepakt.

Om processen te optimaliseren is het noodzakelijk om echt te begrijpen wat er gebeurt binnen de organisatie. Kennis van de klantwaarde en de bedrijfsprocessen zijn de basis van continu verbeteren. Naast de betrokkenheid van management en medewerkers uiteraard.

Op zoek naar de aanpak

In het stadium van ‘Begrijpen’ wordt de probleemstelling ontleed op basis van feiten, observaties en analyses. Mogelijke oorzaken worden onderzocht om tot een gedegen en gedragen oplossing te komen. Hierbij gebruiken wij verschillende Lean Six Sigma en Verandermanagement technieken.

Een Lean organisatie pakt de echte oorzaken aan (op basis van een root cause analysis). In zo’n organisatie zoekt men naar structurele oplossingen om zoveel mogelijk klantwaarde te realiseren.

Begrip en betrokkenheid door Lean Kaizen verbetersessies

In Lean Kaizen verbetersessies helpen wij klanten om in korte tijd met de juiste mensen tot de kern van de zaak te komen. Met behulp van Lean Six Sigma technieken gaan wij vervolgens praktisch aan het werk om tot concrete oplossingen en implementaties te komen (Bewegen).

Lean Six Sigma tools

Wij gebruiken in de fase Begrijpen een breed assortiment van Lean Six Sigma tools om de juiste inzichten te verschaffen, waaronder:

  • Value Stream Mapping: VSM zorgt voor een gemeenschappelijk beeld van de wijze waarop de klantwaarde in uw organisatie tot stand komt en maakt duidelijk waar de inefficiënties in het proces zitten
  • Root cause analyses: verschillende, eenvoudig te gebruiken technieken, zoals visgraat diagrammen, 5x Waarom en Pareto analyses, geven inzicht in de echte oorzaken van de problemen
  • Tijdstudies: geven inzicht in wat er werkelijk gebeurt in uw processen