Root cause

Op zoek naar de bron

Naast het in kaart brengen van de waardestroom is het belangrijk dat uw medewerkers in de fase ‘Begrijpen’ aandacht besteden aan het vinden van de echte oorzaken van gesignaleerde problemen of verspillingen. Alleen dan worden deze structureel opgelost.

albert-einstein
‘It’s not that I’m so smart, I just stay with problems longer’

Albert Einstein

Er zijn verschillende technieken om de echte oorzaken te vinden:

  • Pareto analyse: identificeren van de belangrijkste oorzaken zodat tijd en aandacht uitgaan naar oplossingen die de grootste bijdrage kunnen leveren
  • 5x Waarom?: doorvragen, doorvragen en doorvragen
  • Ishikawa of Visgraat diagram: afpellen van de verschillende oorzaken
  • Statistische correlaties en regressie analyses: het vinden van oorzakelijke verbanden tussen meerdere elementen

Doortastend en consequent

Een Lean organisatie laat geen enkele twijfel bestaan over het belang om de oorzaak van de problemen aan te pakken, zodat de meest effectieve en efficiƫnte oplossing wordt gekozen. Uw medewerkers hebben die duidelijkheid nodig om de juiste stappen te zetten. Het is belangrijk dat ze gestimuleerd worden om anders te kijken en hier tijd voor krijgen.

Deze tijd betaalt zich zeker terug doordat de problemen niet terugkeren en niet opnieuw opgelost hoeven te worden.