Software

Tijdstudie software | Meten is weten

Tijdens onze tijdstudie en normtijdonderzoeken gebruiken wij onze eigen Accent Pro tijdstudie software. Met behulp van Accent Pro is het mogelijk om tijdstudies snel en efficiënt uit te kunnen voeren, zowel door medewerkers van Accent Organisatie Advies als door uw eigen personeel.

Er is veel aandacht besteed om het meten zo intuïtief mogelijk uit te kunnen voeren op een smartphone of tablet. De geregistreerde data wordt real time verstuurd naar een database en is direct online in te zien, zodat de Multi Moment Opname of Continue Tijdstudie onderzoeken goed gemonitord kunnen worden.

Accent Pro biedt de mogelijkheid om complexere normtijdonderzoeken uit te voeren. Zo is het mogelijk om in een administratief proces dossiers met een lange doorlooptijd over meerdere dagen op een gemakkelijke wijze te volgen.

Overige verbeterfunctionaliteit

Wij gebruiken tijdstudies en normtijdonderzoeken vaak als hulpmiddelen om verbeterprogramma’s te ondersteunen, zodat beslissingen op basis van objectieve informatie worden genomen. Tijdens het meten zien wij vaak concrete verbetermogelijkheden die wij ook met Accent Pro tijdstudie software kunnen vastleggen.

De gemaakte foto’s worden systematisch gerubriceerd waardoor het online mogelijk is om snel te visualiseren wat wij hebben gezien en om ‘verbeter-heatmaps’ te maken. Dit werkt zeer goed bij het ondersteunen van de tijdsregistraties.

Verkeerslicht Hoe was je dag vandaag?
Accent Pro beschikt over mogelijkheden om met turflijsten, audits, checklists en smiley’s
additionele informatie te verzamelen, naast de reguliere tijdstudie registraties. Hierdoor is het mogelijk om tijdens verbetertrajecten op een makkelijke wijze projectinformatie te verzamelen.


Voordelen van Accent Pro:

 • Grote flexibiliteit om zelf tailor made onderzoeken, turflijsten en checklists aan te maken
 • Gemeten data is real time beschikbaar in een centrale database (centrale regie met decentrale uitvoering)
 • Geschikt voor gelijktijdige onderzoeken op meerdere locaties en/of voor metingen door meerdere personen
 • Zeer eenvoudig in gebruik

Functionaliteiten van Accent Pro:

 • Multi Moment Opname (MMO) tijdstudie
 • Continue Tijdstudie (CTS)
 • Hands on tool time (HOTT) registratie
 • Omsteltijd analyse (SMED)
 • Video opname analyse
 • Analyse van loopbewegingen
 • Gestructureerde ‘verbeter-heatmaps’
 • Kwaliteits- en veiligheidsaudits
 • Werkplek monitoring (digitale 5S registratie)
 • Digitale turflijsten en smiley registratie
 • Projectvoortgang registratie

Uitproberen?

Het is mogelijk om Accent Pro tijdstudie software uit te proberen. U krijgt dan tijdelijk de beschikking over een demo account waarmee u zelf de functionaliteit van Accent Pro kunt ervaren.

Ik wil graag meer informatie over Accent Pro tijdstudie software: neem contact met mij op.

Bekijk onderstaand de instructiefilm voor het gebruik van Accent Pro bij een Continue Tijdstudie.