CTS

Normtijden bepalen | Continue Tijdstudie

De Continue Tijdstudie (CTS) techniek is een methode waarmee door het continu waarnemen van een medewerker of machine de tijd besteed aan waarde toevoegende activiteiten nauwkeurig wordt gemeten. Een Continue Tijdstudie wordt meestal gebruikt om activiteiten te normeren door de directe en indirecte taaktijden van een handeling te bepalen.

De Continue Tijdstudie richt zich met name op het meten van waarde toevoegende activiteiten, terwijl de Multi Moment Opname tijdstudie wordt gebruikt om opslagen te bepalen. De directe taaktijd en de gemeten opslag vormen samen de normtijd.

CTS – Op de werkvloer of in een ‘lab’ omgeving

Afhankelijk van uw doelstelling kan een Continue Tijdstudie worden uitgevoerd in een operationele omgeving of in een laboratorium omgeving waarbij de specifieke tijden van handelingen kunnen worden vastgelegd zonder de verstoringen van het dagelijkse proces. Accent Organisatie Advies kan u adviseren over de meest passende aanpak om uw doel te realiseren.

Met deze informatie is het mogelijk om capaciteits- en bezettingsberekeningen te maken.

Categorie activiteit Actie (doel)
Analyse methode
1. Niet waarde toevoegend Elimineren  MMO
2. Indirect waarde toevoegend Reduceren  MMO + CTS
3. Direct waarde toevoegend Normeren  MMO + CTS

 

Accent Pro tijdstudie software – Flexibel en krachtig

Accent Organisatie Advies heeft tijdstudie software ontwikkeld waarmee op een geavanceerde wijze normtijden en opslagen kunnen worden verzameld en meetinformatie gecombineerd kan worden. Onze Accent Pro tijdstudie software is intuïtief in gebruik. Daardoor kunnen wij uw eigen medewerkers opleiden om deze software te gebruiken.

Met behulp van een Continue Tijdstudie is het ook mogelijk om een:

  • Hands on tool time (HOTT) registratie uit te voeren
  • SMED (omsteltijd) analyse uit te voeren
  • Video opname te analyseren
Een innovatief installatiebedrijf heeft een nieuwe montage werkwijze ontwikkeld voor elektra en waterleidingwerk. Dit heeft consequenties voor de normen waarmee wordt gerekend en de daarmee samenhangende kostprijsberekeningen. Samen met de opdrachtgever zijn de nieuwe processen in kaart gebracht en met behulp van een Continue Tijdstudie zijn de bijbehorende nieuwe normen ontwikkeld.

Voor het uitvoeren van een Continue Tijdstudie waarvan de resultaten betrouwbaar en bruikbaar zijn, is een aantal zaken van belang:

  • Goede voorbereiding van het onderzoek, met duidelijke definiëring van de vraagstelling
  • Goede communicatie over opzet en aanpak
  • Heldere definities en opdeling van te meten activiteiten
  • Representatieve meetperiode en gewenste betrouwbaarheid

Door onze ervaring met tijdstudies kunnen wij u op deze onderdelen goed adviseren en ondersteunen.