MMO

foto-afdruk - moment opname van uw organisatieMulti Moment Opname | Zicht op verspilling

Multi Moment Opname (MMO) is een methode waarmee een betrouwbare uitspraak over de tijdsbesteding van een groep medewerkers of machines kan worden gedaan. Dit levert een ‘foto’ van uw onderliggende processen op.

Een Multi Moment Opname wordt vaak gebruikt om:

 • Klantwaarde te koppelen aan de tijdsbesteding binnen uw processen
 • Verspillingen in uw processen vast te leggen
 • Verdeling van werk over een tijdsperiode of over bepaalde functiegroepen te bepalen
 • Toeslagen te bepalen op gemeten normtijden waarmee het mogelijk is om capaciteits- en bezettingsmodellen te maken

Hoe werkt een Multi Moment Opname?

Gedurende een bepaalde periode worden alle activiteiten geregistreerd met behulp van Multi Moment Opname software, waardoor een goede weergave van de werkelijkheid wordt verkregen. Met behulp van deze tijdstudie techniek wordt bepaald hoeveel tijd er wordt besteed aan specifieke taken.

Deze activiteiten worden vervolgens onder een van de volgende drie categorieën geschaard:

 • Direct waarde toevoegend (een taak waarvoor de klant wil betalen)
 • Indirect waarde toevoegend (heeft geen waarde voor de klant maar is (voorlopig) wel nodig, bijvoorbeeld onvermijdelijke administratie)
 • Niet waarde toevoegend (heeft geen waarde voor de klant of het proces, bijvoorbeeld zoeken naar informatie of een machineonderdeel)

Het is mogelijk om verschillende bijzonderheden van de activiteiten vast te leggen op basis van industrie-, bedrijfs- of processpecifieke kenmerken. Bijvoorbeeld of de activiteit een specialistisch kenmerk heeft of dat het werk uitgevoerd dient te worden door een gecertificeerde medewerker.

Eventuele verspillingen in het proces worden zichtbaar gemaakt en gekwantificeerd waardoor een verbeterplan kan worden opgesteld om deze te elimineren.

Succesvolle uitvoering van een tijdstudie

Voor het uitvoeren van een succesvolle Multi Moment Opname waarvan de resultaten betrouwbaar en bruikbaar zijn, zijn een aantal zaken van belang:

MECE

klik voor een vergroting

 • Goede voorbereiding van het onderzoek, met duidelijke definiëring van de vraagstelling
 • Goede communicatie over opzet en aanpak
 • Heldere definities en opdeling van te meten activiteiten
 • Representatieve meetperiode en aantal benodigde waarnemingen

 

Door onze ervaring met tijdstudies kunnen wij u op deze onderdelen goed adviseren en ondersteunen.