Waardestroom

Inzicht in de processen | Waardestroomanalyse

Voor problemen in processen worden vaak snel oplossingen bedacht, de ‘brandjes worden geblust’. Maar zijn deze oplossingen ook daadwerkelijk de meest effectieve en efficiënte oplossingen op lange termijn?

Een meer analytische en procesmatige manier van denken leidt tot duurzame oplossingen die de problemen effectief en efficiënt aanpakken. Hiervoor kunnen diverse analysetechnieken worden gebruikt.

waardestroom

Klik voor vergroting

Visualiseren van processen

Het gezamenlijk in kaart brengen van de waardestroom door middel van Value Stream Mapping (VSM) met de bijhorende meetbare procesindicatoren helpt om verspillingen te visualiseren en is een belangrijke stap om te begrijpen wat er echt gebeurt in uw organisatie.

Ook gebruiken wij regelmatig de Makigami techniek om een waardestroom in kaart te brengen. Met name bij administratieve processen is dit een krachtig hulpmiddel en helpt het om verspillingen en verantwoordelijkheden in een proces inzichtelijk te maken.

Op zoek naar de bron

Naast het in kaart brengen van de waardestroom is het belangrijk dat uw medewerkers in de fase ‘Begrijpen’ aandacht besteden aan het vinden van de echte oorzaken achter gesignaleerde problemen of verspillingen. Alleen dan worden deze structureel opgelost.

Er zijn verschillende technieken om de echte oorzaken te vinden:

  • Pareto analyse: identificeren van de belangrijkste oorzaken zodat tijd en aandacht uitgaan naar oplossingen die de grootste bijdrage kunnen leveren
  • 5x Waarom?: doorvragen, doorvragen en doorvragen
  • Ishikawa of Visgraat diagram: afpellen van de verschillende oorzaken
  • Statistische correlaties en regressie analyses: het vinden van oorzakelijke verbanden tussen meerdere elementen

Doortastend en consequent

Een Lean organisatie laat geen enkele twijfel bestaan over het belang om de oorzaak van de problemen aan te pakken, zodat de meest effectieve en efficiënte oplossing wordt gekozen. Uw medewerkers hebben die duidelijkheid nodig om de juiste stappen te zetten. Het is belangrijk dat ze gestimuleerd worden om anders te kijken en hier tijd voor krijgen.

Deze tijd betaalt zich zeker terug doordat de problemen niet terugkeren en niet opnieuw opgelost hoeven te worden.