Lean training

Lean Management trainingen

trainingAccent Organisatie Advies organiseert diverse trainingen op het gebied van Lean Management. Onze Lean trainingen geven u de mogelijkheid om snel specifieke kennis van Lean Management op te doen. De Lean trainingen zijn zo gestructureerd dat u deze kennis direct in de eigen organisatie kan toepassen.

Theorie aangevuld met praktijk
Ervaren trainers verzorgen de praktijkgerichte Lean trainingen. Deze trainers hebben meerdere jaren in de Lean praktijk gewerkt. Hierdoor kunnen zij de Lean trainingen verrijken met inzichten uit verschillende sectoren. Zo kunt u leren van de ervaringen van andere organisaties. Wij verzorgen:

In-company of open inschrijving
Afhankelijk van uw behoefte kunnen wij deelnemers opnemen in onze open trainingen of kunnen wij training in-company geven waarbij de materie direct toegespitst wordt op uw specifieke situatie.

Meerdaagse Lean trainingen

Wij bieden de volgende praktijkgerichte Lean trainingen aan:

Lean training Basis

Lean Management wordt ingezet om bedrijfsprocessen effectiever en efficiënter in te richten. Dit heeft als doel de kwaliteit en het resultaat van de organisatie te verbeteren. In deze Lean training leggen wij een solide basis om met Lean Management binnen uw eigen werkomgeving te kunnen beginnen.

Bekijk onze Lean training Basis (tweedaags) >>

Lean training Expert

Grotere en complexere procesoptimalisaties vereisen specifieke technieken en tools om tot succes te leiden. Tijdens deze Lean training krijgt u deze technieken uitgelegd en doet u ervaring op met praktijk gerichte cases. Tevens gaan we dieper in op verandermanagement, de rol van drijfveren en op welke wijze u uw medewerkers in beweging krijgt.

Bekijk onze Lean training Expert (tweedaags) >>

Lean Management in de Zorg of Dienstverlening

Lean Management is, ondanks de industriële oorsprong, ook zeer goed toe te passen in de zorg en dienstverlening. Wij hebben ervaring in beide sectoren en kunnen aan de hand van sectorspecifieke praktijkvoorbeelden uitleg geven. Daarbij geven we ook aan welke technieken goed ingezet kunnen worden.

Bekijk onze training Lean Management in de Zorg (driedaags) >>
Bekijk onze training Lean Management in de Dienstverlening (driedaags) >>

Korte Lean trainingsmodules

Naast de meerdaagse trainingen biedt Accent Organisatie Advies ook specifieke trainingsmodules aan op Lean deelgebieden. Met deze modules kunt u gericht uw kennis over Lean Management vergroten:

  • Lean Management Awareness Simulatiespel
  • Lean voor Management (focus op Lean implementatie aanpak)
  • 5S op de werkvloer  (focus op inventariseren verbeterpotentieel)
  • Kaizen uitvoeren (focus op waardestroom en in kaart brengen verspillingen)
  • Tijdstudie analyses

Lean of Six Sigma?

Er bestaan veel overeenkomsten in de gebruikte verbetertechnieken binnen Lean Management en Six Sigma. In onze Lean trainingen besteden wij aandacht aan probleemoplossende technieken die zowel in Lean Management als in Six Sigma worden toegepast.

Wij besteden in onze trainingen veel aandacht aan de Lean principes en verandermanagement, omdat wij geloven dat het belangrijk is om primair de aandacht te leggen bij het in beweging krijgen van de medewerkers in de organisatie. Daarnaast besteden we aandacht aan de Lean en Six Sigma methoden en technieken.

De methoden en technieken zijn hulpmiddelen die de medewerkers kunnen gebruiken: de ‘gereedschapskist’. De gereedschapskist bevat statistiek, maar ook veel technieken die voor de meeste mensen eenvoudiger zijn toe te passen. Daarom besteden we in onze training minder tijd en aandacht aan het gebruik van statistiek en ‘Minitab’.