Lean Expert

Lean Expert training

Tijdens onze tweedaagse Lean Expert training (Black belt niveau) krijgt u inzicht in hoe Lean Management u kan helpen bij het beantwoorden van organisatievraagstukken. U bent al bekend met de Lean basisbegrippen.

We gaan nu een stap verder. Aan de hand van veel praktijkoefeningen en een uitgebreid Lean simulatiespel leert u hoe u de Lean Six Sigma technieken toe kunt passen en hoe u de mensen in de organisatie ‘in beweging’ krijgt.

Hierdoor beschikt u over de nodige kennis om:

  • Verspillingen te elimineren
  • Verbeterde processen te borgen
  • Te standaardiseren in uw eigen organisatie
Expert-terrein-lean-training

U krijgt de vaardigheden om als trekker te fungeren in een Lean implementatie programma binnen uw organisatie.

Hoe helpt het u in uw dagelijks werk?
Na deze training bent u in staat Lean Management efficiënt, gestructureerd en doeltreffend in uw organisatie op te pakken.

Na afloop van de training:

  • Heeft u het procesgericht denken en elimineren van verspillingen in al haar facetten weer scherper op het netvlies
  • Bent u nog beter in staat om de Lean vertaalslag naar uw eigen organisatie te maken
  • Bent u geoefend in veel verschillende Lean Six Sigma verbetertechnieken waarmee u in uw organisatie aan de slag kunt
  • Heeft u beter zicht op drijfveren van mensen en de invloed hiervan op hun gedrag
  • Kunt u de relatie leggen tussen strategie en een goede Lean uitvoering op de werkvloer
  • Heeft u handvatten om een Lean implementatie goed te begeleiden en bent u voorbereid om anderen binnen de organisatie mee te krijgen
  • Bent u nog enthousiaster over Lean en wilt u er meer de focus op leggen in uw eigen organisatie.

Mocht u voor het eerst in aanraking zijn gekomen met Lean Management, dan is de Lean Basis training wellicht beter geschikt voor u.

De Lean Expert training is speciaal ontwikkeld voor iedereen die reeds bekend is met de grondbeginselen van Lean Management en deze intensiever wil gebruiken in hun organisatie. Voor mensen die behoefte hebben aan verdere verdieping, een trekkersrol hebben bij een Lean implementatie en willen sparren met Lean professionals. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: Lean facilitators/coördinatoren, afdelingsmanagers, procesmanagers en kwaliteitsmanagers.

STUUR NAAR_2

Lean of Six Sigma?

Er bestaan veel overeenkomsten in de gebruikte verbetertechnieken binnen Lean Management en Six Sigma. In onze Lean trainingen besteden wij aandacht aan probleemoplossende technieken die zowel in Lean Management als in Six Sigma worden toegepast.

Wij besteden in onze trainingen veel aandacht aan de Lean principes en verandermanagement, omdat wij geloven dat het belangrijk is om primair de aandacht te leggen bij het in beweging krijgen van de medewerkers in de organisatie. Daarnaast besteden we aandacht aan de Lean en Six Sigma methoden en technieken.

De methoden en technieken zijn hulpmiddelen die de medewerkers kunnen gebruiken: de ‘gereedschapskist’. De gereedschapskist bevat statistiek, maar ook veel technieken die voor de meeste mensen eenvoudiger zijn toe te passen. Daarom besteden we in onze training minder tijd en aandacht aan het gebruik van statistiek en ‘Minitab’.