Lean in de Zorg

Training Lean in de Zorg (in-company)

De zorgsector heeft te maken met klanten en een externe omgeving die steeds meer eisen stellen aan de bedrijfsvoering. Er wordt onder andere een uitstekende en meetbare kwaliteit, een snellere doorlooptijd van patiënten en een doelmatige uitvoering tegen een zo scherp mogelijk prijs verwacht.

Waarschijnlijk heeft u vragen als:

  • Hoe verhoog ik de kwaliteit en de veiligheid binnen mijn organisatie?
  • Hoe vergroot ik het resultaat zonder concessies te doen aan de kwaliteit?
  • Waar in mijn organisatie voeg ik daadwerkelijk waarde toe voor mijn klant?

Tijdens de training Lean in de Zorg wordt een solide basis voor Lean Management gelegd en krijgen de deelnemers goed zicht op de mogelijkheden die Lean brengt voor de eigen zorgorganisatie. Aan de hand van diverse voorbeelden uit de praktijk krijgt u inzicht in de meest gehanteerde Lean Six Sigma technieken en leert u deze toe te passen op uw eigen situatie.

Accent heeft inmiddels op meer dan 75 afdelingen (o.a. OK, SEH, verpleegafdelingen en poliklinieken) van verschillende zorginstellingen (ziekenhuizen, verpleegtehuizen en GGZ instellingen) Lean opdrachten en werklastonderzoeken uitgevoerd.

Naast waardevolle kwantitatieve data (o.a. tijdsbesteding, bed bezettingsdata en zorgzwaarte) leverden wij door deze onderzoeken de klant veel bedrijfskundige inzichten waarmee procesverbeteringen zijn gerealiseerd. Deze ervaringen zijn verwerkt in de training. U zult deze kennis over Lean ook direct praktisch ervaren tijdens ons Lean simulatiespel.

Hoe helpt het u in uw dagelijks werk?
Door deze training bent u in staat om de basis principes van Lean Management toe te passen in uw dagelijks werk. Na afloop van de training:

  • Herkent u door procesgericht denken de verspillingen in uw processen
  • Kunt u de Lean vertaalslag naar uw eigen werkomgeving maken
  • Kunt u direct met een aantal Lean technieken aan de slag in uw organisatie
  • Heeft u zicht op de ‘do’s & don’ts’ bij een Lean implementatie en bent u voorbereid om anderen in de organisatie mee te krijgen
  • Bent u enthousiast over Lean en wilt u er direct mee aan de slag

De training Lean in de Zorg is speciaal ontwikkeld voor iedereen in de zorg die de grondbeginselen van Lean Management wil gebruiken in zijn/haar dagelijks werk of actief wil deelnemen in Lean werkgroepen.

STUUR NAAR_2

 

 

Lean of Six Sigma?

Er bestaan veel overeenkomsten in de gebruikte verbetertechnieken binnen Lean Management en Six Sigma. In onze Lean trainingen besteden wij aandacht aan probleemoplossende technieken die zowel in Lean Management als in Six Sigma worden toegepast.

Wij besteden in onze trainingen veel aandacht aan de Lean principes en verandermanagement, omdat wij geloven dat het belangrijk is om primair de aandacht te leggen bij het in beweging krijgen van de medewerkers in de organisatie. Daarnaast besteden we aandacht aan de Lean en Six Sigma methoden en technieken.

De methoden en technieken zijn hulpmiddelen die de medewerkers kunnen gebruiken: de ‘gereedschapskist’. De gereedschapskist bevat statistiek, maar ook veel technieken die voor de meeste mensen eenvoudiger zijn toe te passen. Daarom besteden we in onze training minder tijd en aandacht aan het gebruik van statistiek en ‘Minitab’.