Bewegen

Een organisatie goed laten lopen is topsport.Succesvol ondernemen is topsport

Topsport wordt gekenmerkt door focus en actie. Net als verbeteren. Wanneer uw medewerkers dagelijks bezig zijn met verbeteren, zijn ze ook in beweging. Elke dag een beetje meer en beter… zodat uw organisatie altijd in topvorm is.

Hoe komt uw organisatie in beweging?

Vertrekpunt is dat alle medewerkers de klant goed willen bedienen. Bewegen begint bij:

  • Het aanspreken van de intrinsieke motivatie van uw medewerkers (inzicht in drijfveren is hierbij een goed hulpmiddel)
  • Het helpen van uw medewerkers bij het invullen van hun verantwoordelijkheden

Vaak wordt er een ‘burning platform’ gecreëerd om de medewerkers wakker te schudden. Wij vinden dat deze aanpak zoveel mogelijk vermeden moet worden. Angst is zelden een goede raadgever. Het schetsen van de gewenste organisatie waarin de kracht van de werkvloer centraal staat, is een mooier perspectief.

Verbeteren een dagelijkse gewoonte

Medewerkers komen in actie als zij ervaren dat hun inspanningen tot resultaten leiden. Start ‘klein’ binnen hun cirkel van invloed zodat zij snel resultaat zien. Door visualisatie en standaardisatie van het werk krijgen zij beter zicht op hun werk.

Met visualisatie van het werk creëren wij een werkomgeving, waarin gelijk voor iedereen zichtbaar is waar bijgestuurd moet worden. Standaardiseer waar mogelijk door middel van Lean 5S en door processen eenduidig te maken. Door de vrijgekomen tijd kunnen uw medewerkers de aandacht geven aan de zaken die er écht toe doen: het leveren van klantwaarde en verder verbeteren.

Verbeterborden zijn een uitstekend hulpmiddel om dit dagelijkse optimalisatieproces te ondersteunen.

Voorkom silo denken – Grotere Kaizens

Processen lopen over meerdere afdelingen. Soms is het dan ook nodig om grotere Kaizens of verbetersessies te houden. Tijdens een Kaizen of verbetersessie van één tot enkele dagen wordt bepaald wat de belangrijkste problemen zijn en hoe deze opgelost kunnen worden.

Vervolgens wordt gedurende een periode van maximaal dertig dagen gewerkt aan de implementatie van de oplossingen. Praktisch, resultaatgericht en met een zeer hoog energieniveau.

Eenvoud en leiderschap

Eenvoudige-middelen-tekenenDe Lean Six Sigma middelen zijn eenvoudig in gebruik, de crux zit in de aansluiting bij de bedrijfsstrategie en de uitvoering. Er is leiderschap nodig om continu verbeteren in stand te houden op alle niveaus. Op een bepaald moment gaat het vanzelf, omdat het in het DNA van de organisatie is gaan zitten. Bij de bedrijven waar wij deze concepten hebben toegepast zien wij dat medewerkers in beweging komen. Maak verbetertijd vrij; het verdient zich altijd terug.