A3

All that is complex is not useful, all that is useful is simple

Hoe efficiënt zou het zijn als al uw projectinformatie op een stuk papier inzichtelijk werd gemaakt? A3 denken dwingt teamleden om de doelen realistisch te houden en overbodige informatie en onderzoeken achterwege te laten.

Door het gebruik van de A3 Thinking methode is het mogelijk om op één vel van A3 formaat een beknopte en volledige PDCA cyclus van een project vast te leggen. Dit dient niet alleen als een duidelijk project mandaat voor betrokken projectleden en als voortgangsrapportage, maar ook als een communicatiemiddel voor alle geïnteresseerden en project sponsoren.

A3

Klik voor vergroting

Hoe werkt een A3?

In de beginfase van een Kaizen wordt een A3 opgesteld om alle relevante informatie van een project vast te leggen. Gedurende het uitvoeren van de verbeteracties kan de A3 gebruikt worden om de voortgang te monitoren. Hiernaast ziet u een voorbeeld van de mogelijke inhoud van een typische A3.

Op de A3 wordt vastgelegd wat de gewenste situatie is op basis van de strategische doelen en de geïdentificeerde verbeterkansen. Op basis hiervan wordt het gat tussen de huidige en de gewenste situatie vastgesteld en wordt een duidelijk actieplan opgesteld.