Kaizen

‘Iedereen wist dat het niet kon …

… totdat iemand kwam die dat niet wist’

Het gebruik van een Kaizen geeft inhoud aan deze prachtige woordspeling. Kaizens (letterlijk Kai=Doen en Zen=Goed) vormen het fundament voor het verbeterproces in een excellente Lean organisatie. Een Kaizen is een bewust ingezette verbetersessie om een geïdentificeerde kans of een probleem op te pakken.


‘An optimist sees the opportunity in every diffculty’

Sir Winston Churchill

Iedereen houdt van een optimist maar wij horen maar al te vaak de bekende redenen om iets niet aan te pakken. ‘Ze luisteren toch niet’, ‘We hebben dit al zo vaak geprobeerd’, ‘er gaat hier echt niks veranderen’.

Een Kaizen motiveert omdat de medewerkers worden betrokken en de uitkomsten direct worden opgepakt. Een Kaizen geeft medewerkers energie omdat het praktisch is en op korte termijn acties en resultaten oplevert.

Kaizen verbindt de medewerkers door de kennis en ervaring van vakmensen te delen en samen met anderen hun eigen werk makkelijker, sneller en beter te maken.

Kaizen als herkenbaar instrument voor verbeteren

Er bestaan verschillende Kaizen vormen voor dagelijkse, kleine en grote verbetersessies.

In een excellente Lean organisatie zijn Kaizens of verbetersessies een regulier onderdeel van het dagelijks werk en dé motor achter continu verbeteren.

In onze Lean implementatie aanpak werken wij voor de grotere Kaizens met dertig dagen actieplannen. Op deze manier houden wij de verbetertrajecten praktisch en actiegericht. Wij zijn een voorstander van kleine, beheersbare experimenten. Heeft iemand een goed idee? Probeer dit dan zo snel mogelijk uit om te zien of het werkt. Tijdens een Kaizen wordt de PDCA cirkel dan ook versneld doorlopen indien mogelijk.

PDCA cirkel

plan do check act cycleIn Lean wordt de Deming cirkel (Plan-Do-Check-Act) gebruikt om op een systematische wijze een verbetercyclus te doorlopen:

Plan fase: omschrijf de kans of het probleem, leg de feiten vast (nulmeting), onderzoek de oorzaken, creëer, beoordeel en kwantificeer verschillende oplossingen

Do fase: probeer in een gecontroleerde omgeving de beste oplossing uit terwijl de uitkomsten nauwkeurig worden vastgelegd, tijdens deze pilots kunnen medewerkers ideeën uitproberen

Check fase: in deze fase gaan medewerkers de uitkomsten van de ‘Do fase’ toetsen aan de gestelde doelen van de ‘Plan fase’, waarbij de focus niet alleen ligt op de uitkomsten maar ook op de kwaliteit van de processen en de werkbaarheid voor de medewerkers

Act fase: uitgaande van een gevalideerde oplossing, wordt in deze fase de gekozen oplossing geïmplementeerd, waarbij heldere procesomschrijvingen, communicatie en training ervoor zorgen dat de oplossing ook in werkelijkheid de verwachte uitkomst zal opleveren