Bewustworden

Is iedereen aan boord?

Bij het begin van een verbeterprogramma zien wij dat regelmatig wordt gestart voordat de medewerkers ‘aan boord’ zijn. Wij ervaren telkens hoe belangrijk het is dat medewerkers de noodzaak en het proces van het verbeterprogramma goed begrijpen en zich eigen maken.

Zonder deze bewustwording staan medewerkers vaak toe te kijken, terwijl anderen hun werkomgeving proberen te veranderen. Dit creëert onvermijdelijk weerstand.

HEADERS_SECTOREN

Veranderen – Kwestie van betrokkenheid en vertrouwen

‘Mensen veranderen niet graag’ wordt er gezegd. Of bedoelen we dat mensen niet graag in een verandering worden gedwongen en graag zelf willen meedenken over de verandering?

Wij zijn ervan overtuigd dat uw medewerkers graag hun werk willen verbeteren en dit ook zelf willen doorvoeren. Daarom is het belangrijk dat ze overtuigd en betrokken zijn.

Bij onze opdrachten zien wij telkens dat mensen juist graag nadenken over hoe ze het werk makkelijker, beter en sneller kunnen uitvoeren; dit geeft zin aan hun werk. Transparante communicatie over het verbeterprogramma is cruciaal om vertrouwen en betrokkenheid bij de medewerkers te bereiken.

De wensen van de klant zijn leidend

Continu verbeteren is nodig om de klant blijvend en onderscheidend te kunnen bedienen. In deze bewustwordingsfase is het belangrijk:

  • De klantwaarde goed te definiëren
  • Een boeiende en verbindende boodschap te verwoorden voor de noodzaak van het verbeterprogramma
  • Goed te communiceren om medewerkers in beweging te krijgen

Uitgangspunten hierbij zijn: wat wil de klant en wat motiveert de medewerker?

Bewustwording – Wat kan Accent voor u betekenen?

In de bewustwordingsfase betrekken wij management en medewerkers bij de Operational Excellence aanpak. Samen maken we de voordelen van continu verbeteren en ieders bijdrage aan het verbeterprogramma duidelijk.

Wij ondersteunen dit door:

  • Lean simulatie workshops voor management en medewerkers te organiseren
  • Lean scans uit te voeren om de kansen voor verbeteringen in beeld te brengen en te kwalificeren
  • Case studies en referentiebezoeken te delen om de toegevoegde waarde van Lean denken en handelen over te brengen
  • Gedrag en drijfveren van betrokkenen inzichtelijk te maken en te bespreken