Bezint eer gij begint

Een goed begin is het halve werk

Bij de start van een Operational Excellence programma hoor je vaak:

  • ‘Waarom is dit nodig?’
  • ‘Dit hebben we al eerder gedaan en het was toen niet succesvol, waarom nu dan wel?’

Om dit te vermijden is het belangrijk de tijd te nemen om een helder doel te stellen en vast te stellen wat nodig is voor een solide fundament.

Vier pijlers zijn hierbij van belang:

  • Duidelijkheid: zijn rollen en verantwoordelijkheden in de organisatie duidelijk?
  • Discipline: hoe houden wij de verbeteraanpak vol?
  • Focus: hoeveel tijd kunnen we hieraan besteden en hoe groot is onze implementatie kracht?
  • Betrokkenheid: hoe betrekken we onze mensen?

Tijdens een introductie workshop helpen wij onze klanten met het omschrijven van hun excellente organisatie in termen van:

  • samenwerkenDoelstellingen: ‘wat is het doel van onze organisatie?’ ’wie is de klant?’ en ‘wat wil die klant echt?’
  • Inrichting: welke processen, systemen en structuren zijn nodig om te kunnen leveren wat de klant van ons wil?
  • Cultuur en gedrag: hoe willen wij met elkaar omgaan om te kunnen realiseren wat de klant van ons wil?

Inspiratie en vertrouwen

In een excellente organisatie hebben medewerkers het gevoel dat zij toegevoegde waarde leveren en dat er naar ze wordt geluisterd. Het management verwoordt doelen helder, geeft gevolg aan behoeftes van de medewerkers en weet hen te inspireren. Dit creëert vertrouwen en verbeter-energie in de organisatie.