Lean cultuur

De cultuur van Operational Excellence

Als je de werkvloer van een Lean organisatie betreedt, dan hoor je, zie je en voel je dat hier anders wordt gewerkt. Er heerst een bijzondere cultuur.

werken-op-bank-cultuur-in-organisatieDe cultuur van een organisatie is zeer bepalend voor de manier waarop het presteert en implementeert.

Wij zien cultuurverandering als een belangrijke voorwaarde voor het slagen van Operational Excellence. Wanneer er sprake is van een proces- en kwaliteitsgerichte cultuur waar vertrouwen en verantwoordelijkheid hand in hand gaan, ligt de focus op ontwikkeling en resultaat. Daarnaast ervaren wij bij onze klanten dat het inbedden van Operational Excellence of Lean Management als uitkomst heeft dat er een cultuur ontstaat waarbij management en medewerkers continu blijven streven naar excellent presteren.

Waarom zou het deze keer wel lukken?

Welke organisatie is niet dagelijks bezig met het ‘beter’ te doen?  Toch zien wij wisselende resultaten van al dat ‘verbeteren’. ‘Verandermoeheid’ speelt bij veel bedrijven en is soms bijna een ‘self fulfilling prophecy’ geworden.

Lean leert u en uw medewerkers zelf uitdagingen aan te pakken en kansen te grijpen. Niet door harder te werken, maar door slimmer de kennis en energie in de organisatie te benutten.

Een kwestie van goede gewoontes

Goede Lean gewoontes maken het werk makkelijker en geven daardoor vertrouwen. Wij geloven dan ook in de kracht van veel kleine, haalbare verbeteringen. Geef het wat tijd, herhaal de boodschappen en principes, vier de successen en Lean denken en handelen worden deel van de cultuur van de onderneming.

Met de nodige aansturing en aanmoediging ontstaat een Lean cultuur, waarin medewerkers zelf de vraag naar verbetering inzetten. Wanneer het vliegwiel in beweging is, spreekt men van een ‘Lean cultuur’, waarin men toekomstige fouten voorkomt en kansen vanzelfsprekend oppakt.

Wat is een Lean cultuur?

Een organisatie waarbij met Lean Management de beste resultaten worden gehaald wordt gekenmerkt door de volgende aspecten:

  • Sterke focus op de klant
  • Inzet van interdisciplinaire teams
  • Managers als coaches, die hun medewerkers ondersteunen in het leerproces
  • Streven naar excellentie
  • Zoeken naar echte oorzaken van problemen in het systeem
  • Successen vieren met de teams
  • Leverancier als bondgenoot
  • Kennis delen
  • Kosten besparen door keuzes te maken en verspillingen te elimineren
  • Procesgerichte benadering

Drijfveren

Deze Lean cultuur vraagt om een ander gedrag en een andere benadering van mensen. Om dit concreter te maken gebruiken wij Management Drives, een instrument waarmee drijfveren kunnen worden gemeten. Drijfveren zijn voorspellers van gedrag. Mensen worden gedreven door een unieke combinatie van drijfveren.

Drijfveren liggen ten grondslag aan het gedrag dat mensen en groepen vertonen in hun werk. Een drijfveer zegt niets over het feit of iemand zijn werk al dan niet goed uit kan voeren. Wel of iemand energie krijgt van wat hij of zij doet, waardoor hij of zij beter in staat is om dit werk te verrichten.

Drijfveren en lean

Klik voor vergroting

Bij onze opdrachten gebruiken we dit inzicht in drijfveren om managers en medewerkers te motiveren voor Operational Excellence. We gebruiken de kracht van de individuen in de verschillende aspecten van Operational Excellence.