Implementatie

Lean implementeren | Vijf fasen

Iedere organisatie is uniek en bij iedere Lean implementatie moet vooraf goed worden besproken welke aanpak voor deze organisatie passend is. Daarbij onderscheiden we een aantal fasen voor de implementatie.

Kernelementen van implementatie
Wij zien vijf belangrijke fasen die doorlopen worden bij een succesvolle Lean implementatie, de 5B’s:

  • Bewustworden: bewustwording van de noodzaak om te veranderen en de manier waarop de veranderingen vorm gegeven zullen worden
  • Bekwamen: leren hoe te interpreteren, te analyseren en te veranderen (training)
  • Begrijpen: meten en analyseren, zien waar de kansen liggen
  • Bewegen: gedisciplineerd in actie komen om de kansen te realiseren
  • Borgen: zorgvuldig bouwen aan het vermogen om continu te verbeteren

De kracht van onze implementatie aanpak zit in de benoeming en verwerking van deze fasen die doorlopen worden. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan het ‘coachen’ van de organisatie, zodat de organisatie zelf de regie over kan nemen en medewerkers zelf in staat zijn om continu te blijven verbeteren.

Pragmatische en duurzame aanpak

Onze Lean implementatie aanpak geeft hier op een flexibele wijze vorm aan, met een modulaire aanpak:

Lean implementatie

Klik voor vergroting

Haalbare verbeteringen
Wij focussen ons vooral op de haalbare verbeteringen binnen een korte tijdsperiode. Hierdoor voelt de organisatie dat er beweging is en dat successen kunnen worden behaald en gevierd.