Lean Six Sigma

Six-Sigma-meter-kleinLean Six Sigma | Inzicht door data analyse

Soms is een uitdaging zodanig complex dat de aard en omvang van oorzaken en problemen niet makkelijk zichtbaar zijn.

De analytische en statistische gereedschappen van Six Sigma komen hierbij goed van pas. Door gebruik te maken van Six Sigma kunnen medewerkers bewust worden van de kansen die er liggen.

Variatie is de vijand

Six Sigma streeft naar minimalisatie van de variatie in processen om afwijkingen van gestelde kwaliteitsnormen tot een minimum te beperken. Er wordt data over processen verzameld en geanalyseerd om tot de juiste inzichten te komen. Met als resultaat concrete en effectieve verbeterstappen.

Een aanvulling op Lean

In ons advieswerk maken wij gebruik van zowel Lean als Six Sigma technieken. Er is veel overlap tussen beide verbetertechnieken en daarom wordt er ook regelmatig gesproken over Lean Six Sigma. Six Sigma kan, afhankelijk van de aard van het probleem, onder andere waarde toevoegen door het gebruik van statistische methoden.

Wij vinden het belangrijk om de medewerkers in de organisatie zoveel mogelijk in beweging te brengen als het gaat om continu verbeteren. Lean is makkelijker te begrijpen en beter toe te passen door een brede groep mensen in een organisatie. Vandaar onze voorkeur om bij verbeterinitiatieven te starten met Lean en pas in een latere fase Six Sigma te introduceren.

Black Belts op de werkvloer

Onze adviseurs zijn vrijwel allemaal getraind als ‘Six Sigma Black Belts’ en kunnen uw medewerkers helpen op een juiste wijze met data om te gaan. Uw medewerkers zullen de waarde ervaren van de inzichten die hieruit voortkomen.