Borgen

Duurzaam rendement door borging

De echte waarde van Lean Management ligt in het creëren van een duurzame verbetercyclus in uw organisatie. Hierdoor zijn de behaalde voordelen en het continue verbetergedrag bestendig en ebben deze niet weg na verloop van tijd.

Het vasthouden van de resultaten van Lean Management en een cultuur van continu verbeteren is een grote uitdaging. Het vergt continu aandacht van het management en een andere manier van kijken, denken en doen.

Hieronder een paar tips om uw Lean momentum te behouden.

Zorg dat Lean naar meer smaakt

Lean gaat uit van veel kleine en succesvolle verbeterstappen binnen de gehele organisatie. Het bewust beheersen van het tempo van uw Lean implementatie is een cruciaal element van het borgen. Door de geboekte voortgang bewust en stevig te verankeren in uw processen is het mogelijk om nieuwe initiatieven steeds vanaf een ‘hoger’ vertrekpunt in te zetten.

Standaard werken en verbeteringen meten

Het principe van standaard werk en het accuraat meten van de juiste stuurparameters (KPI’s) zorgen ervoor dat uw organisatie blijft verbeteren en niet terugvalt in oude gewoontes.

Lean breed inzetten

Stafafdelingen hebben vaak een sterke betrokkenheid bij de primaire processen. Wij proberen daarom altijd Personeelszaken, Financiën, Kwaliteit en ICT in een vroeg stadium te betrekken omdat hun bijdrage essentieel is om uw Lean programma verder te helpen.

Bouwstenen ter borging van Lean

Een Lean implementatie is in onze ogen pas geslaagd als onderstaande bouwstenen goed zijn ingevuld:

  • Opleiden: het blijven trainen van (nieuwe) medewerkers in de nieuwe manier van werken
  • Beoordelen: Lean is een integraal onderdeel van beoordelings- en functioneringsgesprekken
  • Communicatie: Lean thema’s worden in de reguliere overlegstructuren meegenomen in alle lagen van de organisatie
  • Sturen en monitoren: KPI’s op afdelingen en door de keten heen worden besproken en hier wordt op gestuurd
  • Tijd en aandacht: directie, management team en medewerkers zijn zich bewust van het feit dat Lean een normaal onderdeel is van hun werk (niet een tijdelijk project) en besteden hier tijd en aandacht aan
  • Bedrijfsstrategie: Lean is onderdeel van de bedrijfsstrategie en de bedrijfscultuur