Cultuur

Lean gedrag volhouden

Het juiste gedrag in een organisatie is voorwaardelijk voor een succesvolle borging van continu verbeteren. Dit komt niet vanzelf en verandert niet van de ene op de andere dag. Het is vooral een kwestie van initiatief nemen en volhouden. Het kan altijd weer wat beter, de organisatie blijft streven naar ‘perfectie’.

Communiceren

Het is belangrijk om te blijven communiceren over het gemeenschappelijke doel en het ‘waarom’ van het veranderen. Zowel formeel als informeel dient het gesprek over de nieuwe manier van denken en werken te gaan.

Zonder leiding geen borging

Borging blijkt in de praktijk vaak het moeilijkste onderdeel te zijn. Met enthousiasme worden verbeteringen gerealiseerd, maar na enige tijd ‘sluipen’ de oude gewoontes er vaak weer in, waardoor de behaalde resultaten weer langzaam verdwijnen.

Hiervoor kunnen verschillende oorzaken zijn. Inzicht in de drijfveren van de betrokken medewerkers kan vaak helpen om inzicht te krijgen in deze oorzaken.

Het gedrag van de leidinggevenden speelt ook een belangrijke rol in een goede borging:

  • Het is belangrijk om ‘brandjes’ te vermijden in plaats van de ‘brandjes’ te blussen. Het structureel oplossen van problemen moet worden gestimuleerd en gewaardeerd
  • De leiding geeft het goede voorbeeld. Zij moet duidelijkheid creëren en het gewenste voorbeeldgedrag laten zien. Medewerkers moeten blijvend gestimuleerd worden om zelf verbeterinitiatieven te ontwikkelen
  • Het is belangrijk om continu verbeteren goed zichtbaar te maken. Verbeterborden zijn hiervoor uitstekende hulpmiddelen omdat ze betrokkenheid creëren en laten zien welke verbeterinitiatieven lopen op een afdeling

lean verbeterbord

Lean gedrag ontwikkelen

Wij kunnen u helpen om het juiste gedrag te ontwikkelen door:

  • Samen met u de continue verbeterstrategieën van Lean Management op een duurzame manier in te voeren
  • Een helder beeld te scheppen van de richting en doelen van uw organisatie tijdens een ‘Bezint eer gij begint‘ sessie
  • Uw medewerkers bewust te maken van verbetermogelijkheden en Lean experts op te leiden
  • Duidelijkheid en focus te creëren door structuren, werkwijzen en overleggen aan te passen
  • Inzicht in drijfveren van de leiding en medewerkers te geven, wat de communicatie ten goede komt en waardoor een ‘nieuwe’ conversatie in het bedrijf ontstaat