KPI dashboard

Meten is weten

De meeste organisaties hebben geen gebrek aan data. Veel bedrijven hebben vele periodieke financiële rapportages. Er wordt dan teruggekeken naar de behaalde resultaten. Wij noemen dit ‘kijken in de achteruitkijkspiegel’, omdat het lastig is om hier operationeel op te sturen en verbeteringen mee te managen.

Een goede Kritische Prestatie Indicator (KPI) helpt om ‘scherp aan de wind te varen’ en medewerkers snel te laten reageren op afwijkingen.

Hoe hebben wij vandaag gepresteerd?

Relevante stuurdata dient zo tijdig mogelijk in handen te komen van de medewerkers, zodat zij kunnen bijschakelen om alsnog hun doelen te behalen. Hierbij is het belangrijk om niet in silo’s, maar procesmatig te denken. Het gaat niet om de individuele afdelingen, maar om het resultaat van de processen voor de klant.

operational-excellence-kpi-bord

Critical to Quality ‘vertalen’ naar Kritische Prestatie Indicatoren

Denkend vanuit de klantwaarde is het mogelijk om de essentiële factoren te benoemen die ‘Critical to Quality’ zijn. Voorbeelden zijn:

  • Doorlooptijd
  • Productiviteit
  • Aantal fouten/defecten
  • Klanttevredenheid

De kracht van een dashboard zit in het vertalen van ‘Critical to Quality drivers’ naar specifieke afdelingen, teams of individuele KPI’s.

Het is belangrijk dat de KPI’s pragmatisch, begrijpelijk en van waarde voor de betrokken medewerkers zijn om helder te kunnen antwoorden op de vraag: ‘Hebben wij vandaag onze doelen gehaald?’

Man-voor-machinekast Voor een productiebedrijf hebben wij een set van Lean KPI’s ontwikkeld waarmee de werkvloer dagelijks de realisatie van de planning monitort en waar nodig direct aanpassingen kan doen op vastgestelde normtijden. Het management kijkt proactief mee en ziet direct de financiële implicaties, in plaats van achteraf.

Accent Organisatie Advies ondersteunt haar klanten bij het ontwikkelen van de juiste Lean KPI’s binnen de verschillende bedrijfsprocessen. Hierdoor krijgt u tijdig inzicht in de operationele processen en kunnen medewerkers tijdig ingrijpen en bijsturen.