Nieuwsbrief

Accent nieuwsbrief van juni:

De onderwerpen van deze nieuwsbrief zijn:Hoshin Kanri geeft u richting

Wie denkt dat dit een Japanse grondlegger is voor een veel gebruikte Lean Management techniek komt ten dele bedrogen uit! Hoshin staat namelijk voor de richting van een kompasnaald en Kanri voor het management & control proces. Wel is het zo dat de Hoshin Kanri techniek in Japan al in de jaren 60 tot leven is gekomen. Hoshin Kanri is een ‘strategy deployment’ techniek die start bij de strategische lange termijn doelen en resulteert in samenhangende concrete en duurzame veranderingen. Je zou kunnen zeggen dat je met deze techniek op zoek gaat in je organisatie naar de ‘true north’ van een kompas. De laatste jaren wordt deze techniek steeds vaker toegepast bij Lean Management trajecten.

Accent Organisatie Advies start binnenkort met een Lean Management traject bij een academisch ziekenhuis. Het betreft hier een nieuwe afdeling die 3 jaar geleden is opgestart en waar inmiddels 25 medewerkers werkzaam zijn. Er wordt heel erg hard gewerkt, maar de vraag is of er ook voldoende wordt gedaan aan een goede basisstructuur die ondersteuning moet geven aan verdere groei van de afdeling. Bij de start van het traject stellen we samen met het team vast wat de lange termijn doelstellingen zijn en in hoeverre er concrete plannen zijn, ontbreken of gewijzigd moeten worden om de doelstelling te kunnen bereiken. De uitkomst hiervan geeft het team de ‘true north’ en daarmee richting om de verdere groei te realiseren.

Wilt u meer weten over hoe Hoshin Kanri u kunt helpen om de juiste richting te definiëren? Kijk dan op onze website of neem vrijblijvend contact met Nils Visser (06-26 36 25 51).Normeren van administratieve processen

Het normeren van administratieve processen lijkt vaak een ondoenlijke zaak. De complexiteit van de verschillende processen kan groot zijn, zeker als er een grote variëteit in klantdossiers bestaat. Alle klanten hebben immers recht op een goede en op maat gesneden behandeling.

Onlangs hebben we voor een grote ZBO-organisatie een Continue Tijdstudie uitgevoerd, waarbij de medewerkers zelf, met behulp van Accent Pro, voor een aantal weken hun (administratieve) werkzaamheden vastlegden. Door de medewerkers zelf te laten meten, wisten we de acceptie van het onderzoek en de uitkomsten enorm te vergroten.

Na het verzamelen van alle data hebben we samen met onze opdrachtgever onze analyse methodiek toegelicht aan de accounthouder van FEZ. Deze kon zich vinden in onze aanpak, zodat we snel daarna met het directieteam de normtijden voor de verschillende afdelingen en producten konden vaststellen. Hiermee heeft de klant vervolgens de tools in handen voor goede capaciteitsberekeningen en eventuele budgetaanvragen.

Maar daarnaast levert het onderzoek nog belangrijke bijvangst op. Door te meten op verschillende locaties, werd ook inzichtelijk dat voor dezelfde activiteiten verschillende werkwijzen bestonden met uiteraard een andere doorlooptijd. Tevens bleken activiteiten veel meer tijd te kosten dan management verwachtte. Resultaat is dat er nu naar vervolgstappen wordt gekeken om deze processen verder te optimaliseren.
Wil je meer weten over onze werkwijze bij dit onderzoek, of over Continue Tijdstudies, neem dan contact op met  Sander Boelen (06-306 361 23).Tijdstudie als startpunt voor werkplek optimalisatie

In een steeds sneller veranderende omgeving, waarbij het snel leveren van on-line bestelde producten een must is geworden, is het belangrijk om met enige regelmaat naar de werkplekken te kijken. De werkplekindeling die twee jaar geleden is bedacht, is wellicht inmiddels alweer achterhaald.

Het uitvoeren van een tijdstudie kan hierbij een goed startpunt vormen.  Een goed opgezet onderzoek levert in korte tijd een schat aan informatie op over waarde en niet-waarde toevoegende activiteiten, maar ook de bedrijfskundige waarnemingen van de onderzoeker zorgen voor nieuwe inzichten en ideeën.

Op deze manier kan er snel “geëxperimenteerd” worden met kleine, maar vaak zo belangrijke aanpassingen. Het effect van de aanpassingen kunnen vervolgens weer eenvoudig met een tijdstudie worden vastgesteld en beoordeeld. Zo ontstaat eigenlijk spelenderwijs een ‘continue verbeter klimaat’ bij de medewerkers op de werkvloer.
Tevens geeft deze werkwijze de klant de mogelijkheid om onder begeleiding van Accent zelf aan de slag te gaan met tijdstudies. Op die manier kan het instrument snel en efficiënt worden ingezet in de eigen organisatie, als er behoefte is aan objectieve gegevens over een werkplek of proces.

Wil je meer weten hoe wij tijdstudies hebben ingezet bij verschillende werkplek optimalisaties? Neem dan contact op met Christian ten Have (06-255 904 74)Lean management, Six Sigma en Agile

Steeds meer bedrijven in steeds meer sectoren gebruiken Lean, Six Sigma en Agile om de effectiviteit en efficiency van hun bedrijfsprocessen te verbeteren. Waar Lean en Six Sigma hun roots hebben in de (auto)industrie komt Agile uit de IT-sector. Alle drie zijn gebaseerd op hetzelfde gedachtengoed en versterken elkaar.

Deze methodes en tools kunnen ook prima als een mix worden toepast en vaak is dit ook de huidige praktijk. De beste resultaten worden bereikt als niet dogmatisch vastgehouden wordt aan een van de drie maar de juiste mix gezocht wordt die past bij het bedrijf. Copy-Paste is zelden een goede methode voor procesverbetering, wel inspiratie opdoen en dan de juiste vorm kiezen of ontwikkelen die past.

De Lean Trainingen van Accent Organisatie Advies geven inzicht in de filosofie, methode en tools van Lean, Six Sigma en, als actueel thema, de overeenkomsten en synergie met Agile. Onze Basis Training geeft de deelnemer de juiste tools om de eigen processen te verbeteren en actief deel te nemen aan bestaande verbeter programma’s. Terwijl de Expert Training de deelnemer in staat stelt om ook een verbeterprogramma op te starten en te leiden.

Onze eerst volgende trainingen worden gegeven in Bussum op 4 & 5 oktober voor de Lean Basis training en op 11 & 12 oktober voor de Lean Expert Training.

Wil je meer weten over onze Lean Trainingen neem dan contact op met Ruud Casteleijn (06-130 649 63) of Sander Boelen (06-306 361 23)


Accent Organisatie Advies helpt organisaties om hun doelen te realiseren. Wij doen dit door het geven van advies op de gebieden Operational Excellence/Lean Management, Risicomanagement en Financieel Performance Management. Daarbij hebben we aandacht voor cultuur en gedrag.

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen.