Consulting

Consulting bij Accent Organisatie AdviesConsulting

Bij de inzet van onze mensen, methoden en technieken staan de doelstellingen van uw organisatie centraal. Met behulp van Lean, Risk en Finance Management methoden en technieken helpen wij organisaties niet alleen hun financiële, maar ook hun maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Bij onze aanpak spelen de medewerkers in de organisatie een belangrijke rol. Zij vormen de belangrijkste ‘assets’ van een organisatie. Bij de medewerkers in een organisatie zit op alle niveaus een schat aan informatie en ideeën. Bij onze adviezen en bij onze implementatietrajecten streven wij altijd overdracht van kennis na, zodat de adviezen en de nieuwe of aangepaste processen goed in de organisatie worden verankerd. Advisering van organisaties vindt altijd plaats op basis van drie pijlers:

  • Kwantificeren
  • Visualiseren
  • Verbeteren

Onder kwantificeren verstaan wij het verzamelen van feiten, omdat het vormen van meningen en het nemen van besluiten vooral gebaseerd moeten zijn op feiten en niet (uitsluitend) op ‘buikgevoelens’. Feiten kunnen worden gekwantificeerd door data uit informatiesystemen, door metingen (bijvoorbeeld door tijdstudies of tellingen) of door enquêtes (vragenlijsten). Het visualiseren van bestaande situaties en toekomstige situaties is van belang in de communicatie tussen medewerkers en afdelingen. Zo kunnen grafieken, foto’s, plaatjes of processchema’s op een eenvoudige en snelle wijze inzicht geven. Daarnaast bevordert het de communicatie tussen medewerkers en afdelingen. Op basis van de gevisualiseerde feiten kunnen verbeteracties worden gedefinieerd en uitgevoerd.