Management Drives

Samenwerken, veranderen … mensenwerk!

Naast de juiste koers, producten, processen, tools en technieken is het gedrag van de mensen in uw organisatie van doorslaggevend belang in het realiseren van de doelstelling van de organisatie. Veranderinitiatieven stranden dan ook vaak op: ‘de mensen doen het gewoon niet’.

Drijfveren

Hoe mensen werken en wat mensen daadwerkelijk doen (getoond gedrag) wordt sterk beïnvloed door hun drijfveren. Inzicht in drijfveren geeft organisaties, teams en individuen concrete handvatten om een betere samenwerking te creëren. Het levert inzicht in en begrip voor elkaars ziens- en handelwijzen (drijfveren).

Bij veranderingsinitiatieven is het belangrijk om aandacht te schenken aan de volgende uitgangspunten:

Management Drives

klik voor vergroting

  • Ieder mens is anders en heeft zijn eigen set aan drijfveren
  • Ieder mens heeft zijn eigen kijk op de wereld
  • Ieder mens vindt andere dingen belangrijk
  • Ieder mens heeft een eigen set aan drijfveren

 

Profiel- en cultuurdiagnose

Accent Organisatie Advies gebruikt Management Drives om drijfveren meetbaar te maken en hier op in te kunnen spelen. De Individuele Management Drives Profielen maken inzichtelijk wat iemand belangrijk vindt, waar iemand voor wil gaan, energie van krijgt of op leegloopt. De Management Drives Teamprofielen doen dit voor een team.

Als we dit afzetten tegen de taak van het team en het benodigde gedrag daarbij, dan kan met Management Drives inzicht verkregen worden in de sterke punten en de aandachtspunten van het team. De Management Drives Cultuurdiagnose geeft inzicht in de huidige cultuur en in de benodigde en gewenste ontwikkelpunten voor het team in de praktijk. Samen met u stellen wij uw team in staat ook echt op deze punten in beweging te komen.

Accent Organisatie Advies is een gecertificeerde partner van Management Drives.