Controller-op-Maat

U zoekt een expert …….

  • die u op directieniveau ondersteunt bij het financiële reilen en zeilen van uw organisatie en die optreedt als financiële sparringpartner
  • die u de boodschap achter de cijfers vertelt en die op tijd kansen en bedreigingen signaleert
  • die uw financieel directeur kan ondersteunen, zowel bij de verdere inrichting van uw financiële beheersorganisatie als bij het nemen van meer beleidsmatige beslissingen
  • met ervaring op het gebied van risicomanagement, die in uw organisatie de brug kan slaan tussen de ‘business’ en de audit functie

……. maar die u (nog) niet fulltime in dienst wilt nemen.

Dan is ons concept Controller-op-Maat geknipt voor u.

Controller-op-Maat is een concept, bedacht en ontwikkeld door Accent Organisatie Advies, waarbij wij geheel of gedeeltelijk invulling geven aan de rol van CFO of controller voor uw organisatie. Wij doen dit op een parttime basis, waardoor u de expertise van een volwaardig financieel expert in huis haalt tegen beduidend lagere kosten dan wanneer u deze in vaste dienst zou moeten nemen.

De voordelen van Controller-op-Maat op een rijtje

  • Een volwaardige financiële sparringpartner: een senior financieel expert uit ons team zal aan u worden gekoppeld. Hij/zij verdiept zich in uw organisatie en de markt waarin u opereert, zodat hij/zij als een volwaardige controller kan acteren voor u en uw directie
  • Lagere kosten: de kosten zijn beduidend lager dan wanneer u zelf iemand met ruime ervaring op financieel gebied in vaste dienst zou moeten nemen
  • Maximale flexibiliteit: uw controller werkt op parttime basis voor u, waardoor uw flexibiliteit optimaal blijft. Wanneer u meer behoefte heeft aan financiële ondersteuning (bijvoorbeeld bij bedrijfsuitbreiding of herfinanciering) dan staat uw controller voor u klaar
  • Toepassing van best practices: doordat Accent Organisatie Advies meerdere organisaties op financieel gebied ondersteunt, profiteert u van onze kennis en ervaring opgedaan in andere sectoren en organisaties. Hierdoor bent u verzekerd van actuele financiële ondersteuning met toepassing van best practices uit de praktijk