Risicomanager-op-Maat

U zoekt een expert ….

die zorg draagt voor de borging van risicomanagement binnen uw corporatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau

  • die invulling geeft aan de onafhankelijke control functie
  • die de corporatiemarkt goed kent en weet wat effectief risicomanagement inhoudt en de juiste instrumenten in handen heeft
  • die opereert als lid van uw team en als sparring partner voor het bestuur en management van uw corporatie op het gebied van risicomanagement

… maar die u (nog) niet fulltime in dienst wil of kunt nemen?

Dan is de Risicomanager-op-Maat de oplossing die u zoekt.

De Risicomanager-op-Maat geeft, afhankelijk van de omvang, de complexiteit en de risico’s in uw organisatie, een praktische invulling aan risicomanagement in uw organisatie. Hierbij wordt wordt risicomanagement niet ‘uitbesteed’, maar heeft u een ervaren (senior) medewerker die u ondersteunt met het sturen en beheersen van de risico’s waar de organisatie mee wordt geconfronteerd. En u helpt bij het realiseren van uw (maatschappelijke) doelstellingen.

De voordelen van Risicomanager-op-Maat op een rijtje

  • De Risicomanager-op-Maat is vanaf dag één direct inzetbaar.
  • U heeft iemand ter beschikking met actuele sectorkennis en relevante kennis op het gebied van risicomanagement uit andere sectoren.
  • U krijgt een ervaren risicomanager in uw organisatie die u en uw medewerkers op het gebied van risicomanagement verder zal ontwikkelen en enthousiasmeren.
  • De Risicomanager-op-Maat treedt op als sparringpartner voor het management en draagt zorg voor een effectieve implementatie.
  • De Risicomanager-op-Maat is beduidend minder kostbaar dan het zelf aanstellen van een risicomanager c.q. het inhuren van een adviseur.