Risicobeoordelingsmodel Woningcorporaties

In de afgelopen maanden hebben wij voor diverse corporaties een analyse (“scan”) uitgevoerd van de positie van de corporatie ten opzichte van het recent geïntroduceerde risicobeoordelingsmodel van Waarborgfonds Sociale Woningbouw. De rapportage naar aanleiding van de scan werd positief ontvangen en gaf niet alleen inzicht in het risicoprofiel van de corporatie ten opzichte van de beoordelingscriteria van Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW), maar ook concrete aanknopingspunten om de risico’s waarmee de corporatie geconfronteerd wordt pro-actief te beheersen.

Het nieuw risicobeoordelingsmodel waarlangs WSW de prestaties en risico’s van woningcorporaties meet bestaat uit twee onderdelen:

Business risk woningcorporaties - 24 vragen Financial Risk: een beoordeling van de financiële positie en prestatie van de corporatie op basis van een aantal financiële ratio’s

Business Risk: een beoordeling van het bedrijfsmodel (de vastgoedsturing) en het besturingsmodel (governance en financiële (risico)beheersing) van de corporatie op basis van 24 beoordelingsvragen verdeeld over 7 thema’s

De analyse (“scan”) die wij hebben uitgevoerd bestond uit een beoordeling van verschillende documenten van de corporatie en interviews met een aantal bestuurders en managers. Daarnaast hebben wij de corporatie gevraagd een online “self assessment” survey in te vullen aan de hand waarvan een beeld ontstond van het “eigen” oordeel van de corporatie over de risico’s en risicobeheersing. De confrontatie daarvan met het beeld dat Accent verkregen had, gaf de corporatie waardevolle inzichten in de mate waarin de corporatie risico’s in beeld heeft en beheerst. Bovendien hebben wij concrete actiepunten benoemd aan de hand waarvan de corporatie haar risicobeheersing kan verbeteren.

Accent Organisatie Advies adviseert en ondersteunt woningcorporaties op het gebied van Operational Excellence (Lean Management), Financieel Management en Risico Management.

Meer weten? Neem dan contact op met Frank van Egeraat of Carla van der Weerdt.