Risicobereidheid

RisicobereidheidDe term ‘risicobereidheid’ werd in de jaren ’90 geïntroduceerd in de financiële sector. In Nederland worden voor dit begrip zowel de term ‘risk appetite’ als ‘risicobereidheid’ gebruikt. De inhoud van beide is gelijk. Er zijn verschillende definities in de literatuur voor risicobereidheid, maar in de kern komt risicobereidheid neer op ‘de aard en omvang van de risico’s die een organisatie bereid is aan te gaan bij het realiseren van haar organisatiedoelstellingen’ (het gewenste risicoprofiel) .

Het vaststellen van de risicobereidheid is niet altijd eenvoudig. Maar de moeite wordt beloond; het risicobewustzijn neemt toe en het wordt een belangrijk sturingsinstrument in de realisatie van doelstellingen. De (strategische) discussies worden concreter en de inzet van mitigerende maatregelen effectiever en efficiënter.

In bijgaand artikel laten we u zien wat de voordelen zijn van het werken met  risicobereidheid en welke stappen nodig zijn de risicobereidheid van de organisatie vast te stellen.