Risicomanagement bij woningcorporaties ; Risicobewuste sturing, beheersing en verantwoording

RisicobeleidscyclusDe eisen die de omgeving stelt aan de sturing, beheersing en verantwoording bij woningcorporaties zijn sterk toegenomen, en het is niet te verwachten dat dit op korte termijn minder zal worden. Ook aan risicomanagement worden steeds hogere eisen gesteld worden door onder andere de toezichthouders.

Steeds meer methoden en instrumenten doen hun intrede bij corporaties om risicomanagement concreet handen en voeten te geven, waarbij helaas regelmatig de praktische toepasbaarheid niet altijd even duidelijk is.

  • Maar hoe maak je risicomanagement dan écht onderdeel van de bedrijfsvoering en bedrijfscultuur?
  • En hoe kan een corporatie invulling geven aan risicomanagement zonder onnodig veel overheadkosten te creëren?

Naar onze mening ligt de sleutel voor de beantwoording van deze twee vragen bij “integratie van risicomanagement in de reguliere beleidscyclus”.

In dit artikel introduceren wij een model voor de inrichting van risicomanagement dat nauw aansluit bij de beleidscyclus van een corporatie. Door risicomanagement aan te laten sluiten op de reguliere beleidscyclus kan risicomanagement optimaal geïntegreerd worden met de strategische en tactische sturing en beheersing, de operationele uitvoering en de interne en externe verantwoording. Daardoor wordt risicomanagement niet iets wat “erbij moet”, maar een “onderdeel van” de reguliere bedrijfsvoering en blijven de overheadskosten binnen de perken.