Risicomanagement bij de overheid

Ook binnen de overheid ziet men steeds meer de toegevoegde waarde van gedegen risicomanagement. Zo heeft een van de ministeries ons gevraagd te ondersteunen bij de verbetering van hun risicomanagement. In dit verbeterproject moet een groot aantal belangrijke risico’s worden gemitigeerd. Een aantal werkstromen is ingericht onder leiding van MT-leden van de betreffende afdelingen. In die verschillende werkstromen zijn opgenomen:

  • Reorganisatie: waarbij het Three Lines of Defense concept wordt gerealiseerd. In deze werkstroom wordt ook de risico cultuur geadresseerd en wordt met behulp van verschillende tools inzicht verkregen hoe de risico cultuur kan worden versterkt
  • Procesverbeteringen: met behulp van Makigami’s (een hulpmiddel voor het inzichtelijk maken van processen en knelpunten) worden de risico’s en de inefficiënties in de processen zichtbaar gemaakt en verbeteracties geformuleerd
  • Risicostrategie en management informatie: op basis van de definiëring van performance indicatoren en risico indicatoren wordt een blauwdruk gemaakt voor verbeterde management informatie. Tevens worden de Risk Appetite (de risicobereidheid van de organisatie) en de gewenste risicostrategie gedefinieerd
  • Documentatie: de juridische documentatie wordt verzameld en gecentraliseerd opgeslagen. Daarnaast wordt een tool geselecteerd voor de vastlegging van de procesbeschrijvingen (AO/IC). De Makigami’s uit de andere werkstroom dienen als basis voor de procesbeschrijvingen
  • Automatisering: in het reeds gestarte automatiseringsproject wordt een groot deel van de risico’s gemitigeerd. Daarnaast ontwikkelen wij voor de organisatie een inrichtingsplan voor een Identity & Access Management tool, waarmee de toegangsbeveiliging tot de gebruikte systemen goed kan worden beheerst

Wanneer u meer wilt weten over risicomanagement, neem dan contact op met Carla van der Weerdt of Frank van Egeraat