Risicomanagement, compliance en audit op afroep

Speciaal voor woningcorporaties hebben we services ontwikkeld waarmee u flexibel invulling kunt geven aan risicomanagement, compliance en audit. Precies volgens de behoefte van uw organisatie. Op afroepbasis beschikt u over een professional die u ondersteunt met de tweede en derde lijn van de interne beheersing.

Risicomanager-op-maat (ROM)

Onze parttime risicomanager ondersteunt onder andere bij het in beeld brengen en bewaken van risico’s en het implementeren en borgen van maatregelen om risico’s te beheersen. Met de ROM kunt u ook eenvoudig invulling geven aan de wettelijk verplichte Controlfunctie, ook als dit geen fulltime functie is binnen uw corporatie.

Compliance Officer-op-maat (COOM)

Van het inrichten van een compliance kader, het toetsen van statuten en reglementen aan de wettelijke vereisten, tot het parttime invullen van de rol van privacy officer binnen de organisatie. De COOM helpt u om aan de relevante wet- en regelgeving te voldoen.

Auditor-op-maat (AOM)

Met de AOM heeft u de beschikking over een ervaren (operational) auditor die op gezette tijden de risicobeheersing binnen kritische bedrijfsprocessen kan beoordelen en hierover een onafhankelijk oordeel kan geven. Met de AOM krijgen u en uw Raad van Commissarissen ‘assurance’ dat de risicobeheersing op orde is.

Meer weten?

Neem contact op met Frank van Egeraat (f.vanegeraat@accentadvies.nl of 06-2316 2382) voor meer informatie over onze maatwerk services voor woningcorporaties.