Risk Management

Toename van risico’stopje van de ijsberg - toename van risico's - risicomanagement

De aandacht voor het beheersen van risico’s is bij organisaties in alle sectoren enorm toegenomen. Denk aan incidenten die tot grote verliezen hebben geleid, zoals fraude, overtredingen van wet- en regelgeving en verstoringen van bedrijfsprocessen en IT-systemen. Ook legt de buitenwereld steeds zwaardere eisen op aan organisaties om aantoonbaar hun risico’s te beheersen en daarover verantwoording af te leggen.

De uitdaging voor onze klanten is om de beheersing van risico’s niet als een noodzakelijk kwaad te zien, maar als een kans om strategie en doelstellingen te realiseren.

Risico’s beheersbaar maken

Risk Management is een middel om de risico’s waar organisaties mee geconfronteerd worden op een effectieve en efficiënte wijze te beheersen, zodat u niet onnodig verrast wordt.

Hoe doen wij dat?

Met een effectief ingericht proces van risicomanagement zijn risico’s tijdig te identificeren, is de potentiële impact beter te bepalen en kunnen tijdig maatregelen worden genomen.

 Onze visie op risicomanagement

risico-management2

Klik voor een vergroting

Accent Organisatie Advies biedt integrale oplossingen voor het inrichten van Risk Management in uw organisatie:

  • Identificatie: identificeren van risico’s voor de organisatie, zodat u zich bewust bent van de risico’s die u loopt
  • Analyse: om te begrijpen wat de omvang van de risico’s is en of de gesignaleerde risico’s acceptabel zijn of niet, analyseren wij samen met u de risico’s en bepalen wij met u of deze risico’s passen bij uw strategie en risicobereidheid
  • Maatregelen: wij adviseren u over maatregelen die u kunt nemen om risico’s beter te beheersen, en helpen uw organisatie te bewegen richting een gezonde ‘in control’ situatie
  • Rapportage: wij richten rapportages voor u in en stellen samen met u procedures op voor de bewaking van risico’s, zodat er sprake is van een duurzame borging van het risicomanagement in uw organisatie
  • Training: tot slot bieden wij trainingsoplossingen die u helpen uw organisatie te bekwamen in risicomanagement
  • Hands-on: onze Risicomanager-op-Maat zorgt voor een praktische invulling van risicomanagement binnen uw organisatie op strategisch, tactisch en operationeel niveaus