Risicoanalyse

Risicoanalyse

Om inzicht te krijgen in de oorzaken en effecten van risico’s is een goede analyse belangrijk. Accent Organisatie Advies heeft uitgebreide kennis van en ervaring met methoden en technieken om risicoanalyses uit te voeren.

We hebben een aantal methoden voor u op een rijtje gezet:


Kans x Impact analyse

Een beproefde techniek is een analyse van risico’s volgens een kans x impact model. Daarbij bepalen wij samen met u en uw medewerkers de kans dat een bepaald risico zich voordoet en de mogelijke gevolgen op het moment dat het risico zich openbaart. Deze inschattingen kunnen zowel kwalitatief als kwantitatief van aard zijn.

Kans X Impact grafiek

Klik voor een vergroting

Terug naar boven


Failure Mode Effect Analysis (FMEA)

Failure Mode Effect Analysis (FMEA) is een techniek die vooral geschikt is om operationele risico’s in processen en systemen te analyseren. Met behulp van deze techniek krijgt u inzicht in de potentiële verstoringen (‘faalpunten’) in een proces of systeem, de kans dat een verstoring zich voordoet, het effect van de verstoring en de effectiviteit van reeds aanwezige maatregelen om verstoringen tijdig te ontdekken en op te lossen.

FMEA tabel

Klik voor vergroting

Terug naar boven


Visgraatdiagram

Een bekende techniek om op een gestructureerde manier inzicht te krijgen in de achterliggende oorzaken van risico’s is het opstellen van een visgraatdiagram, ook wel oorzaak-gevolg-diagram of Ishikawa diagram genoemd. Samen met u en uw medewerkers identificeren we de achterliggende oorzaken van een gesignaleerd risico en beoordelen we wat de meest voorkomende oorzaken zijn.

Visgraatdiagram

Klik voor een vergroting

Terug naar boven


Scorecard modellen

Met behulp van scorecard modellen kunnen risico’s langs verschillende dimensies geanalyseerd worden. Samen met u formuleren wij de belangrijkste vragen die van belang zijn voor de beoordeling van een risico. Het voordeel van een scorecard model is dat grote groepen medewerkers bereikt kunnen worden en zo hun ervaringen met een bepaald risico kunnen delen.

Scorecard

Klik voor vergroting

Terug naar boven


Scenario analyse en stress testen

Scenario analyse en stress testen zijn technieken om risico’s met een kleine kans van optreden maar met een potentieel grote impact te analyseren. Deze risico’s worden vaak de ‘zwarte zwanen’ of ‘black swans’ genoemd.

 

Scenario analyse

Klik voor vergroting

Black swan

Terug naar boven


Kwantitatieve risicomodellen

Kwantitatieve risicomodellen zijn erop gericht risico-inschattingen te maken in termen van mogelijke verliezen bij bepaalde waarschijnlijkheidsniveaus. Dergelijke modellen worden ook wel Value-at-Risk (VaR) modellen genoemd. Deze modellen geven inzicht in de financiële impact van een risico.

kwantitatieve methode

Klik voor vergroting

Terug naar boven

Kijk ook wat een Risk Assessment voor uw organisatie kan betekenen. Welke kennis heeft u al in huis?